ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 22.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и втори октомври                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1840 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.24 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „САМИРА 2018“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Оперативни дейности“ – Бургас в Дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ ЦУ на НАП, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т., днес представя пълномощно.

        

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата. Няма  да соча доказателства. Нямаме доказателствени искания. Моля да приемете представената административна преписка.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед за налагане на принудителна административна мярка.

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, доказателствени искания не се поддържат и в депозираната жалба, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото  по същество.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите заповедта за налагане на принудителна административна мярка като правилна и законосъобразна. Издаването на фискален бон е нормативно установено и е задължение за всеки търговски обект при получаване на плащане от клиент, търговецът е длъжен да издаде такъв.

Неизпълнението на нормативното задължение за изпълнение на данъчното законодателство се определя като нарушение, което означава, че с неиздаването на фискален бон не се отчитат приходи. По този начин се цели отклонение от данъчното облагане. От представените по делото доказателства по безспорен начин се установява, че по време на проверката в обекта работещата С.И.от името на търговеца е бездействала правнорелевантно, като не е издала фискална касова бележка за извършеното плащане от контролните органи. Този факт се установява от изготвения протокол за проверка и не се оспорва от жалбоподателя.

С оглед на което считаме, че по безспорен начин е установено нарушението и моля да потвърдите заповедта.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: