ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 29.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и девети април                                 две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 183 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателите Б.Б.Д., редовно призован, и Е.Г.М., редовно призована, се явява адвокат Б., редовно упълномощена.

Ответникът по оспорването – Община Приморско, редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържам жалбата.

Представям становище по отношение на основанията, които сочим като причина за твърдението, че заповедта е неправилна и незаконосъобразна, както и писмени доказателства, които са описани в становището.

Имаме искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза със задачи, също посочени в писмен вид в становището.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание. Следва да бъде уважено искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в писмената молба на адвокат Б., представена в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 350 лева, които да бъдат внесени от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Г.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.06.2009 година от 10.00 часа, за която дата страните уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: