ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седми ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1839 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.З.Б., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат С.К., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът – мл.разузнавач в Пето РУ на МВР Бургас С.И.Б., редовно призован, се явява лично.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против заповед за задържане на лице №3388зз-227/27.06.2017г. издадена от мл. разузнавач в сектор „Криминална полиция“ при Пето районно управление при ОД МВР Бургас С.И.Б.. Със заповедта е наредено задържането за срок от 24 часа на жалбоподателя за това, че отглежда и държи наркотично вещество канабис, което е престъпление по чл.354а, ал.3 от НК и чл.354в, ал.1 от същия кодекс.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата, поддържам доказателствените искания в нея, особено отговорите по реда на чл. 176 ГПК, доколкото по делото липсват и не са представени каквито и да е данни или доказателства, които да са в подкрепа или да обосновават твърдението в самата заповед.

Представям и моля да приемете амбулаторен лист от 29.06.2017г., както и съдебно-медицинско удостоверение от същата дата, за причинени телесни увреждания по време на така предприетото задържане.

ОТВЕТНИКЪТ Б.: Оспорвам жалбата. По случая има още материали, които са приложени по досъдебното производство (ДП) и аз нямам право да ги вземам тези материали от там.

Имахме получена оперативна информация за това, че лицето се занимава с отглеждането и съхраняването на наркотични вещества. Това, което сме извършвали преди задържането на лицето беше наблюдение на лицето на адреса и в късния следобед, преди самото задържане се получиха данни, че лицето смята да премести забранените вещества. С цел недопускане на прикриване на престъпление от негова страна, беше изготвен и план за специализирана операция и плана за операцията беше утвърден от директора на ОД МВР Бургас и тъй като имахме данни, че лицето има вероятност да ползва ловна пушка и е ходил незаконно на лов, което се потвърди от издаден ловен билет, който установихме при претърсването, използвахме при акцията и специализирани полицейски сили. От 22.00ч. предния ден до 6.00 сутринта, до самото задържане, аз и колегата Кънев извършихме наблюдение около дома на Б.. Имам и разпит, направен в досъдебното производство, в което ясно съм казал какво сме успели да видим и всъщност видяхме саксиите с наркотично вещество.

Нямаме практика да изготвяме протоколи за оглед. Канабисът е иззет. Има протокол за претърсване и изземване, има такъв протокол и това става към момента, когато е задържан.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административният орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, а именно: докладна записка рег.№ 3388р-5878/2017/23.06.2017г. от мл.разузнавач Светослав Б.; заповед за задържане на лице рег.№ 3388зз-227/27.06.2017г.; протокол за обиск на лице от 27.06.2017г.; декларация от 27.06.2017г.; декларация по чл.30, ал.3 от Закона за правната помощ от 27.06.2017г.; талон № 325/27.06.2017г. за медицински преглед за установяване на здравния статус на лице; копие извадка в 2 листа от регистър на задържаните лица от дата 23.06.2017г. до 29.06.2017г. (находящи се от л.12 до л.19 на делото).

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя амбулаторен лист от 29.06.2017г. и съдебно-медицинско удостоверение.

 

С оглед направеното от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствено искане за събиране на доказателства по реда на чл. 176, ал.1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събирането на доказателства по реда на чл.176, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, чрез разпита в съдебно заседание на ответника, който да отговори на следните въпроси:

1.С какви данни за извършено от жалбоподателя престъпление е разполагал в часа и деня на издаване на оспорената заповед за задържане и

2.Кое конкретно действие или поведение на жалбоподателя е наложило предприемането на ПАМ задържане по ЗМВР по посоченото в заповедта основание.

 

На така зададените от жалбоподателя въпроси, ответникът даде следните отговори:

 

ОТВЕТНИКЪТ Б.: Около две седмици преди самото задържане на А.Б. в сектор „Криминална полиция“ при Пето районно управление на МВР Бургас, се получи оперативна информация, касаеща беседи с лица, които към онзи момент желаят анонимност, за това, че А.Б. съхранява в дома си наркотично вещество канабис и в същото време отглежда такова.

С цел проверка на информацията проведохме множество оперативно-издирвателни мероприятия, изразяващи се в беседи с лица, които познават Б., оперативно наблюдение на адреса и на самото лице и други, които да потвърдят получените данни. В деня преди задържането на Б. се получиха нови данни, от друг източник, според които Б. смята да премести наркотичните вещества от дома си на друго място, за което не разполагахме с данни и с цел недопускане прикриване на престъпната дейност на лицето и установяване на същата, беше докладвано на съответния ръководител, на началника на „Криминална полиция“ на V Районно управление, който нареди изготвянето на плана на полицейска операция, съгласуван с началника на Районното управление и утвърден от директора на ОД МВР Бургас. Съдържанието на плана беше установяване на престъпната дейност на лицето и нейното съдържане. Държа да подчертая, че според този план се използваха сили на специализирани полицейски сили при ОД МВР Бургас, и по конкретно групата за задържане, които извършиха физическото задържане на следващия ден.

Подготвил съм три докладни записки, предхождащи процесното изземване, една от които съм приложил като доказателствен материал.

Участвах във физическото задържане при посещението в къщата. Видях наркотични вещества навсякъде. Няма как да взема досъдебното производство, но имаше 33 броя саксии с канабис. Установихме, че е канабис, след като направихме полеви тест на място с експерт и присъствието на поемни лица и този тест установи, че става дума за канабис. Освен тези 33 бр. растения имаше на няколко места сухо наркотично вещество канабис, както и в двора на къщата, в една пристройка като барака. В пристройката в двора на Б. имаше един черен чувал, съдържащ около 700-800грама марихуана. Другото наркотично вещество беше около 50 грама, това е извън наркотичното вещество в саксиите. Иззехме абсолютно всичко и е съставен протокол за изземване.

Б. го забелязахме да прибира 2-3 саксии, беше тъмно, в нощта преди задържането, може би след 12 часа. Така или иначе чакахме до към 6.00ч. специализираните части по протокола. Налагането за използването на специализирани полицаи беше заради информацията, че Б. има ловна пушка. Но преди да бъде задържан, видях наркотични вещества в двора му, впоследствие и в дома му.

На същата дата – 26.07.2017г. беше издаден и протокола за изземване.

Относно планът за полицейската операция, мога да представя копие, а протоколът за претърсване и изземване незнам дали прокурорът ще ми позволи да направя копие. Досъдебното производство не мога да кажа в момента кой номер е, но мога да предоставя информация на съда.

Установихме, че къщата е на Б., тъй като това е адресът му по регистрация. Той живее там с майка си. По установяването на престъпната дейност стана ясно, че майка му работи като камериерка в с.Лозенец, или някъде по южните курорти и къщата се обитава само от Б..

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес да представи по делото заверено копие от посочения от него план на полицейската операция, утвърден от директора на ОД МВР Бургас, както и копие от протокол за претърсване и изземване.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в същия срок да представи доказателства за компетентност.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.01.2018г. от 10.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: