ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,14.12.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети декември                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1836 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.П., редовно уведомен, явява се лично и с  адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 44 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на ПЪРВО РУП-БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.К.: Водим допуснатият до разпит свидетели моля да се разпита в днешно съдебно заседание.

Представям удостоверение за това, че жалбоподателят е бивш служител на МВР и е освободен от длъжност по собствено желание, а не е дисциплинарно уволнен.

        

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ДОПУСКА до  разпит воденият свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

И.Д.П. – 44г., български гражданин, семеен, реабилитиран, неосъждан, без родство с жалбоподателя, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да даде верни показания.

 

Свидетелят П.: Реабилитиран съм. Преди 20 години съм осъден по съвина за причиняване на телесна повреда при ПТП.

 

Разпит на свидетеля П.:

Адв.К.: Моля на кратко да разкажете познавате ли жалбоподателя А.П., откъде се познавате?

Свидетелят П.: Познавам го. Ние сме съдружници в една фирма. Не сме роднини.

Адв.К.: В края на 2015г. известно ли Ви е да е бил предупреждаван за това, че ще му бъде поставено взривно устройство в автомобила?

Свидетелят П.: Да. Знам за случая, това беше преди около година. Той няколко пъти получи предупреждения. Едното обаждане по телефона беше успял да запише и лично съм го изслушал. Срещу него ще бъде извършено покушение и саморазправа. Тогава подадохме жалба в полицията. Доколкото знам бяха извършени претърсвания във въпросното лице и бяха открити боеприпаси. Предупреждението гласеше, че някой му подготвя покушение и беше казано кой. Пуснахме жалба. Полицията откри това лице и откри боеприпаси в дома му. Това ни притесни.

Адв.К.: Стана ли ясна причината за това заплашване?

Свидетелят П.:  Това, което допускаме е, че нашата фирма се занимава с финансиране и изкупуване на селско стопанска продукция и кооперацията в с.Ветрен ни дължи голяма сума пари. Това лице имаше болни амбиции да става председател на въпросната кооперация. Конфликтът стана, защото ние подкрепяхме председателя и пречехме по всички начини това лице да стане председател. Подкрепяхме го със съвети. Бяха  подготвили някакво събрание да го свалят от длъжност. Общо взето със съвети го подкрепяхме и в очите на това лице бяхме черни. Имахме няколко разговора с него, той беше доста изнервен и се усещаше, че е настроен към нас.

Адв.К.: А. получавал ли е и сега някакви заплахи. Проблемът разрешен ли е?

Свидетелят П.: Проблемът не е разрешен. Задълженията продължават да не са изплатени. Това, което мога да кажа, че от преди месец - месец и половина А. отново получи предупреждение и заплаха. Незнаем от кого е. Това трябваше полицията да отговори, но ден днешен нямаме конкретен отговор. Предупреждението гласеше „Не си мислете, че сте се отървали“. Което ни кара да мислим, че става за същото нещо въпрос, защото нямаме никакви неуредени сметки с никой и единственото нещо, което се сещам е това.

Адв.К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Адв.К.: Представям и моля да приемете Постановление за отказ от образуване на досъдебно производство от 22.01.2016г. на Районна прокуратура гр.Бургас.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.К.: Моля да отмените отказа за подновяване на разрешението за съхранение, носене и употреба на  късоцевно огнестрелно оръжие спрямо жалбоподателя и върнете преписката на началника на Първо РУ на ОДМВР гр.Бургас за произнасяне по подаденото вече заявление съобразно закона. Ние имаме два аргумента, с които мотивираме жалбата си:

Първият, че в настоящия случай следва да се приложи специалния ред по чл. 78  от ЗОБВВПИ, тъй като безспорно е установено, че А.П. е бивш служител на МВР и неговото служебно правоотношение не е прекратено, поради налагане на дисциплинарно уволнение. Искането е мотивирано и в началото и в края именно с това основание, че А.П. е служител на МВР. В допълнение на това той е мотивирал своето заявление с необходимостта от самоотбрана с оглед дейността, която осъществява. Това не е голословно твърдение, доколкото съвсем неотдавна той е получил закани за взривяване. Водена е такава преписка от Бургаска районна прокуратура, която е приключила с постановление за отказ за образуване на ДП. Това постановление представих в днешно съдебно заседание. Тук прозира недостатъчният обем доказателства, които са били събрани. Това обстоятелство се доказа и със свидетелските показания на разпитания днес свидетел, че не само към края на 2015г. е имал заплахи. Проблемът, който ги е породил е актуален и към днешна дата и заплахи са отправени и към настоящия момент. Това е основание, че не е отпаднала необходимостта от носене на оръжие, както е приел административният орган.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че оспорваният индивидуален административен акт е незаконосъобразен на основание чл.146, т.4 и 5, в противоречие с материалния закон и целта на закона, без да бъде обоснован конкретния отказ. Самият акт обосновава извода за немотивираност в тази част на отказа, което считам съществено процесуално нарушение. Така, както е формулиран в искането на оспорващото лице, а именно, че правото, което законът му дава, че е бивш служител на МВР е самостоятелно основание за придобиване и носене на оръжие, нещо което липсва да е отразено в отказа.

Поради което моля същият да бъде отменен и преписката върната по реда на чл.173, ал.2 от АПК на началника на Първо РУ за произнасяне по компетентност с оглед приложението на материалния закон.

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: