2009, 12.05.

 

V-

:

:

: ..

:

 

182 2009 .

 

10.30 :

 

- , , .

- ӔΔ , , ., , .

 

. .

 

, , , , . . , ., , .

 

, . . .139, .1 , , , . , . .142, .1 , .144 , ,

 

:

.

 

. . . 2001., 2004. 2004 . .67 . , .67 , .123 , . .

 

.157 , .144 ,

:

 

. 3003 29.04.2009. , .

 

- , .

 

,

 

:

 

06.07.2009. 10.00 ., .

 

.

10.40 .

 

 

: :