ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 24.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и четвърти ноември           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1826 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.К.Г., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 7 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

                  

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.К.: Поддържам жалбата. Да се приемат представената от административния орган административна преписка.

         Предвид посоченото в три броя наказателни постановления, приложени от административния орган на лист 16, лист 21 и лист 27 от делото, с оглед твърдението, че процедурата е по чл.58, ал.2 от ЗАНН; представям и моля да приемете копие от личната карта на доверителя ми, от която е видно, че същият от 2010г. живее на адреса в гр.Поморие, ул.”****; никога не е сменял адреса си и няма основание за прилагане на разпоредбата на чл.58, ал.2 от ЗАНН. Тази разпоредба може да се прилага от наказващия орган само когато лицето, на когото е издадено наказателното постановление е сменил адреса си и не е посочило нов такъв, съгласно вмененото му за това задължение при съставянето на акта. Т.е. считам, че наказателните постановления, които посочих, не са връчени редовно и съответно не са произвели действие и няма как да бъдат отнети контролни точки.

         Представям разписка за довнесен адвокатски хонорар от 300 лева. В договора за правна защита е посочено възнаграждение в размер на 400 лева и че са платени 100 лева при изготвяне на жалбата.

         Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед за налагане на принудителна административна мярка, както и представеното в днешно съдебно заседание заверено копие от личната карта на жалбоподателя.

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите жалбата и като намерите, че три броя наказателни постановления, налични по делото копия от тях на лист 16, лист 21 и лист 27, не са редовно връчени на жалбоподателя, съответно не са влезли в сила и не са породили действие съгласно изискванията на чл.171 от ЗДвП, ерго, не са отнети контролни точки, тъй като такива се отнемат едва след влизане на наказателните постановления в сила, да приемете, че обжалваната заповед е незаконосъобразна, тъй като към датата на нейното издаване жалбоподателят е имал изискуемия минимум от контролни точки.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Ако уважите жалбата, моля да ни присъдите направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение и държавна такса за образуване на делото.

 

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: