ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,20.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 181 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

От жалбоподателите се явява А.М.А.. Не се явява жалбоподателят З.Ш.А., редовно уведомен. За двамата жалбоподатели се явява адвокат К.Я., надлежно упълномощен.

За ответника по жалбата- кмет на Община Руен се явява адвокат В. В., преупълномощен от адвокат Тинка Желязкова.

Заинтересованите страни К.И.Ю., Г.Х.Ю., Х.М.И., Н.М.И. и Х.М.А. не се явяват, последните двама от които нередовно уведомени. Призовките до същите са върнати в цялост с отбелязване, че лицата не живеят на посочените по делото адреси. Съдът е разпоредил уведомяването им по чл. 47 от ГПК чрез залепване на съобщение. Видно от приложената по делото разписка, за заинтересованата страна Х.А. уведомлението е залепено на 9.6.2014г., като от тази дата до настоящия момент не е изтекъл срокът по чл.47, ал.2 от ГПК.

За заинтересованата страна Х.М.И. се явява адвокат Р.Д., надлежно упълномощена.

 

Жалбоподателката А. - Моля призовките до двете нередовно призовани заинтересовани лица Н.М.И. и Х.М.А. да бъдат изпратени на адрес ***.

 

Адвокат Я. – По хода на делото - предоставям на съда.

Адвокат В. – Да не се дава ход на делото, предвид нередовното призоваване на страните и да се отложи за друга дата.

Адвокат Д. – Да не се дава ход на делото и да се отложи до редовно призоваване на заинтересованите страни .

 

СЪДЪТ, с оглед нередовното призоваване на заинтересованите страни Н.М.И. и Х.М.А., намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото за днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.10.2014г. от 11.20.ч., за които дата и час да се уведомят нередовно призованите лица.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: