ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,03.02.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На трети февруари                                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1818 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ДАНИКА 2 – В.С.”, редовно уведомен, представлява се от адв.И. и адв.Н., с представено по делото пълномощно, находящо се на лист 827 от делото (том ІІІ).

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т., с представено пълномощно, находящо се на лист 829 от делото (том ІІІ).

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.И.: Поддържаме направените доказателствени искания. В днешно съдебно заседание водим двамата свидетели, които моля да допуснете до разпит.

Юрисконсулт Т.: Не възразявам.

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водените в днешно съдебно заседание свидетели, на които снема самоличността, както следва:

 

Й.С.К. – 67г., българска гражданка, семейна, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещава да говори истината;

Г.Ж.П. – 67г., българска гражданка, семейна, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещава да говори истината.

 

Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетелката П..

 

Разпит на свидетелката К.:

Адв.И.: Обяснете на съда от кога познавате г-жа С., колко често контактувате, в какви отношения сте.

Свидетелката К.: Аз съм сестра на покойния съпруг на жалбоподателката, т.е. зълва. Откакто са се оженили я познавам. В много добри отношения сме. Не сме ежедневно заедно, но много често се виждаме.

 

Адв.И.: Имате ли конкретна представа в периода между 2007г. и 2012г. как са живели те, като домакинство какви разходи са имали, какво са харчили.

Свидетелката К.: Брат ми от дете страда от лека форма на паралич. Тогава живеехме заедно, после построиха къщата. От 2004г. брат ми вече беше с много проблеми. Отначало се движеше с патерици, след това в инвалидна количка и почина през април 2014г.. Много често съм била у тях, защото той имаше нужда от присъствие и когато тя имаше някаква работа, аз съм ходела там да бъда до него. Той искаше нейното присъствие ежедневно, защото не можеше сам да се обслужва.

 

Адв.И.: Имате ли представи какви бяха ежедневните им разходи.

 Свидетелката К.: Що се отнася до ежедневните им разходи - ежедневните разходи за всяко едно нормално семейство. Не са си  позволявали някакви излизания или други такива. Той беше обездвижен и разходите бяха около съществуването и рехабилитацията на брат ми. Не съм забелязала разточителство, нямаше как.

 

 Адв.И.: За жилище, вода, ел.енергия, горива, имате ли представа какво е давано.

Свидетелката К.: Те бяха в несобствено жилище. Те живеят в приземния първи етаж в имот на дъщеря им. Повечето от разходите по къщата децата им ги поемаха.

 

Адв.И.: Някакви разходи за свободно време, някакви посещения.

Свидетелката К.: Няма такова нещо, защото той предпочиташе нейното присъствие.

 

Адв.И.: Общо за този период, ако може да направите характеристика, как бихте определили разходите - като минимални или завишени.

Свидетелката К.: Нормални разходи за едно семейство, като се има предвид, че в последните години той дори отказа да се храни. Що се отнася за нея, когато се гледа болен човек нямаш време за удоволствия. Хората казват „болен ли си гледал или болен си лежал”.

 

Адв.И.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт Т.: Казахте, че те нямат жилище и сте живеели заедно.

Свидетелката К.: За периода 2007-2011г. нямат жилище. Живели сме заедно много отдавна.

 

Юрисконсулт Т.: Казахте че са си построили своя къща.

Свидетелката К.: Да, но след това я прехвърлиха на дъщеричката си и нямат никаква собственост. Това може да се провери.

 

 Юрисконсулт Т.: Имате ли наблюдения кой е плащал разходите в тяхното семейство за ел.енергия, вода и други такива, след като живеят в къщата на дъщеря си. Жалбоподателката няма партида на нейно име.

Свидетелката К.: Те са на общ електромер в къщата, така че предполагам, че снаха ми е участвала, но известен процент са си поделили. Предполагам, че са направили разходи за електричество и В и К независимо от обстоятелството, че на нейно име няма партида.

Адв.И.: Свидетелката не каза точно така.

Юрисконсулт Т.: Смятате ли, че са заплащали за тези неща.

Свидетелката К.: Естествено. Сигурно са участвали. Те са взимали пенсии. С какъв процент са участвали, не мога да кажа точно.

Юрисконсулт Т.: Смятате ли, че предвид здравословното състояние на брат Ви, това е било свързано със завишени разходи?

Свидетелката К.: Да, имаха трудности. Многократно лежане в болници и с придружител. При едно лечение има много разходи. Брат ми беше с много тежка форма на заболяване.

 

Юрисконсулт Т.: В този период кой беше ангажиран със стопанската дейност на жалбоподателката?

Свидетелката К.: Тя е ходила, но не по цял ден.

 

Юрисконсулт Т.: Нямам повече въпроси.

 

Разпит на свидетелката П.:

Адв.И.: Познавате ли г-жа С., от колко време я познавате, колко често контактувате, в какви отношения сте.

Свидетелката П.: Познаваме се от 20 години. Бяхме колежки. Когато имаме свободно време, се посещаваме. От 2007г. повечето аз я посещавам, защото мъжът е инвалид. Той беше в инвалидна количка. Слагаха го на количка. В началото се движеше с патерици, но след това в количка.

 

Адв.И.: В този период колко често сте гостували.

 Свидетелката П.: Не мога да кажа колко често, но отивах с нея да се срещна, защото тя беше ангажирана с него и нямаше много излизания.

 

Адв.И.: Впечатления тя някъде да е пътувала? Да е водела охолен живот, да е ходила на екскурзии?

 Свидетелката П.: Не е водила охолен живот, не е ходила по екскурзии. Нямаше тази възможност нито физическа, нито материална.

 

Адв.И.: Някаква представа за извършени разходи, които да са Ви направили впечатление за културен отдих, развлечения?

Свидетелката П.: Културен отдих не може изобщо да се каже, защото като гледаш инвалид не можеш никъде да ходиш. Всичко беше под него. Тя нямаше дори финансова възможност да отиде на почивка.

 

Адв.И.: Разходи за облекло виждали ли сте?

Свидетелката П.: Не съм виждала такива работи, защото тя е много скромен човек. Не купуваше нищо друго освен необходимото, което е за в къщи. Стриктно си позволяваше само най-необходимото за вкъщи.

 

Адв.И.: Става въпрос за разходи за жилището, вода, ел.енергия.

Свидетелката П.: Тя живее в най-долния етаж в къщата на дъщеря й и абсолютно тези разходи ги поемаше дъщеря й.

 

Адв.И.: Откъде знаете, че дъщеря й е поемала тези разходи?   Свидетелката П.: Заедно с дъщеря й сме ходили да плащаме заедно ток. Знам тези работи, защото съм присъствала на касите, където ги плащаме.

 

Адв.И.: Казахте, че сте колежки. Като колежка имате ли представа от нейната търговска дейност?

Свидетелката П.: Не мога да кажа за нейната търговска дейност, защото бяхме колежки преди 1989г., заедно работихме. След това тя имаше едно малко магазинче.

 

Адв.И.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт Т.: Какво според Вас означава нормални разходи за живот, за които имате впечатление?

Свидетелката П.: Нормални разходи за живот, това е да отидеш да купиш хляб, олио, хранителни продукти. Най-необходимото за издържане на мъжа и за храната. Това е, но не съм виждала да купува някакви разточителства.

 

Юрисконсулт Т.: Знаете ли какви средства са изразходвали за рехабилитация на съпруга й.

Свидетелката П.: За рехабилитация не мога да кажа. Но доколкото знам тя сама си го хранеше, правеше му масажи. Всичко, което можеше да направи сама, тя си го правеше, за да не плаща.

 

Юрисконсулт Т.: Споделяла ли е какви доходи са имали?

Свидетелката П.: Това е много лично.

Юрисконсулт Т.: Но когато отидеш в едно семейство може да се определи да ли  разполага с високи доходи. Според Вас как живее то?

Свидетелката П.: Разполагат с крайно необходимите за деня разходи, без никакви странични разходи.

 

Юрисконсулт Т.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.И.: Представям нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот и предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот, в които г-жа С. е продавач наравно с няколко други посочени продавачи. Представям тези доказателства във връзка с обстоятелството за реализирани допълнителни приходи от продажба на имоти, които са в относимия период и могат да обосноват получаването на финансови средства, с които лицето е разполагало, с наличните средства.

В тази връзка, предвид относимия период свързан с получавани доходи, имам искане за допускане на допълнителна експертиза със същите задачи, като вещото лице отчете и възможността за получени такива доходи съчетано със свидетелските показания за реализирани минимални разходи по представените възможни груби разходи на средно статистическо семейство.

 

Юрисконсулт Т.: Бих казала, че този акт вероятно е взет предвид от вещото лице, както и от органа по приходите, тъй като е описан в ревизионния акт и в ревизионния доклад на стр.9. Допускам, че вещото лице е взело предвид този нотариален акт.

 

Адв.Н.: Предварителният договор е сключен само с жалбоподателката.

Юрисконсулт Т.: Твърдя, че това не е вярно. Този предварителен договор и нотариален акт са коментирани от органа по приходите в паричния поток, който е изготвен в рамките на ревизионното производство. И предварителния договор и нотариалния акт. 

Адв.Н.: Само е коментирано в ревизионния доклад, но не участва.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която след като се запознае с гласните доказателства събрани в днешно съдебно заседание и представените в днешно съдебно заседание нотариален акт и предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, да отговори на въпросите, на които е отговорило в първоначалната експертиза, като отчете свидетелските показания и сумата, получена от жалбоподателката по предварителния договор в размер на 35 хиляди евро.

Експертизата да се изготви от вещото лице В.М. след внасяне на депозит в размер на 300 лева от жалбоподателката в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.04.2016г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: