ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 07.12.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                ХІІ-ти административен състав, на  седми декември                                    две хиляди и шестнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

При прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 1816 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 14:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Пепи инвест” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

           Съдът с оглед становището на страната, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Не са направени доказателствени искания по делото, въпреки дадените указания от съда в предходното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да соча други доказателства. По преценка на съда, да бъде предоставена още веднъж възможност за ангажиране на доказателства от жалбоподателя.

 

 Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            УКАЗВА на жалбоподателя за пореден път, че не сочи доказателства относно предоставяне на цялата релевантна информация за изискуемостта на данък добавена стойност по издадените в периода 13-22.08.2015година фактури от „МАТ инвести” ЕООД, описани в жалбата.

           

   УКАЗВА на жалбоподателя, че за установяване на твърденията, изложени в жалбата относно изгодни за него факти, следва да бъдат използвани специални знания на експерт в областта на счетоводството, с които специални знания съдът не разполага.

 

  УВЕДОМЯВА жалбоподателя, че при липса на доказателствени искания в предоставения от съда срок на основание чл.161 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът може да приеме за доказани фактите, относно които страната е създала пречки за събиране на допуснати доказателства, т.е. че не е предоставил информация за изискуемостта на данък добавена стойност по издадените в периода 13-22.08.2015година фактури от „МАТ инвести” ЕООД, описани в жалбата.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес ответника по оспорването и от съобщението за дружеството-жалбоподател, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на съответната страна, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.02.2017 година от 14.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на жалбоподателя, с оглед дадените указания на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:06 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: