ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1807 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.Ж.П. не се явява и не се представлява, редовно уведомен.

Ответникът- началник на Първо районно управление МВР Бургас не изпраща представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Мануел Манев.

 

Прокурор МАНЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на И.Ж.П. против заповед № 431з-388 2017/23.05.2017 на началника на първо РУ ОД МВР Бургас, с която е отказано издаването на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие по отношение на жалбоподателя.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

Съдът докладва постъпила по делото молба от пълномощниците на жалбоподателя с направени доказателствени искания, както следва: за допускане до разпит при режим на довеждане на двама свидетели за установяване на различни обстоятелства. Приложени са и писмени доказателства- удостоверение изх.№ 4052/13.10.2017г. от „Арчил“ ООД и справки от Търговския регистър.

 

Прокурор МАНЕВ: Няма да соча доказателства. По отношение на постъпилата молба- да бъдат приети приложените писмени доказателства. Възразявам да бъдат допуснати свидетели за установяване на обстоятелства по делото.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства, както и представените с молбата на пълномощниците на жалбоподателя за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното искане допускане до разпит на двама свидетели, доколкото показанията на същите ще спомогнат за изясняване на обстоятелствата по делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства, както и представените с молба вх.№ 10943/17.10.2017г. удостоверение изх.№ 4052/13.10.2017г. от „Арчил“ ООД и справки от Търговския регистър.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата М.П.Г.и Г.Н.А., при режим на довеждане от жалбоподателя в следващото съдебно заседание.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите гласни доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.01.2018г. от 11.25ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: