ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 17.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1807 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.31 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.Ж.П. не се явява, редовно уведомен. За него адвокати К. и Г., надлежно упълномощени.

Ответникът- началник на Първо районно управление МВР Бургас не изпраща представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

Явяват се допуснатите до разпит в предходното съдебно заседание свидетели М.П.Г.и Г.Н.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на явилите се свидетели, както следва:

М.П.Г., роден на ***г. в гр. Бургас, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неосъждан, без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

Г.Н.А., роден на ***г. в гр. Бургас, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неосъждан, без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда, след което отведен от съдебната зала.

 

СЪДЪТ пристъпи към разпит на свидетеля Г..

Свидетелят Г.: Познавам жалбоподателя И.П.. Той е мой работодател.

Свидетелят Г. на въпросите на адвокат К.: Работя във фирма „Арчил“ ООД, работя там от около 3-4 години. Фирмата извършва застрахователна дейност. Във връзка със застрахователната дейност има банкови плащания, но основно хората плащат в брой, на място в офиса. Във връзка с тези плащания парите се съхраняват в офиса. Дейността за пренасяне на сумите от офиса до банката се извършва от г-н П. 1-2-3 пъти седмично, в зависимост от оборотите. Оборотите, които се събират средно на седмица се около 30 000 лв., в зависимост от това каква работа имаме. Господин П. пренася парите до банката и това го притеснява, защото това не са малко пари и ако стане нещо с тези пари, той ще трябва да ги възстановява, той носи отговорност. Господин П. има и друга дейност, но тя не ме засяга пряко. За другата му дейност е искано съдействие от мен основно, когато трябва да се вкарват парите в банката, когато се пренасят пари, господин П. иска за някаква сигурност да ходя с него, за по-голяма сигурност.

Свидетелят Г. на въпросите на прокурор Стоянова: Дружеството разполага с петима служители. За дейността по охраната няма назначени служители. Като дейност изпълняваме различна дейност, но всеки има различни задължения. На някои от служителите задълженията са им е да правят застраховки, други да оценят нещата, които застраховаме. Аз лично оценявам щетите, които трябва да се оценят.

Свидетелят Г. на въпросите на съда: Господин П. в повечето случаи внася парите сам, но има и изключения. Няма назначени служители, които да извършват тази дейност.

Съдът освободи свидетеля.

 

Съдът въведе в залата свидетеля А..

Свидетелят А.: Познавам господин П.. Аз съм служител във фирма „Арчил“ ООД. Той е управител на фирмата, в която аз съм служител.

Свидетелят А. на въпросите на адвокат К.: Дружеството се занимава със застрахователна дейност. Плащанията се извършват касово. За период от 1-2-3 дни се събират суми в дружество и се внасят в банка по сметка на централата на дружеството. Аз се отчитам на И.П., като управител, на него предавам парите и той ги внася в банката. Средните суми седмично са между 5 000 и 30 000лв. за няколко дена. При пренасяне на тези суми е нормално да се изпитва несигурност, това не са малко пари. „Асет инсорсинг“ е фирмата, към която се превеждат парите.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля.

 

Адвокат К. и адвокат Г.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Г.: Моля да отмените изцяло обжалваната заповед № 431з-389/23.05.2017г., издадена от гл. инспектор И. Й. И., на длъжност началник на І РУ на МВР Бургас, с която е отказано издаването на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие, по отношение на жалбоподателя И.Ж.П., като незаконосъобразна, поради противоречието ѝ с материалния закон и допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, по съображенията изложени в жалбата, като моля за срок за представяне на писмени бележки в кратък срок.

Прокурор СТОЯНОВА: Считам, че заповед № № 431з-389/23.05.2017г. на началника на І РУ на МВР е обоснована и законосъобразна, а жалбата е неоснователна. Правилно е посочено, че лицето не е застрашено до степен, която налага защита с огнестрелно оръжие. В този смисъл няма нито едно писмено доказателство, както и за дейността на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на жалбоподателя 7 дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: