ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 179 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 15:03 часа се явиха:

 

Ищецът Г.В.Г., редовно призован, се явява лично доведен от Областна дирекция „Охрана“ и адвокат Р.Д.Р., назначен по Закона за правната помощ.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, не се явява представител.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Костова.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото на 12.12.2016г. е постъпила молба от ищецът Г.Г., с която желае да оттегли иска си, предявен против ГД „ИН“ и иска делото да бъде прекратено.

Тъй като ищецът се намира в затвора, а молбата е написана на компютър, съдът предяви в съдебно заседание молбата на ищеца и той заяви, че под молбата е неговият подпис и действително желание да оттегли иска, разбира какви са последиците от това действие.

 

ПРОКУРОР КОСТОВА - С оглед изложеното в молбата, на практика производството следва да бъде прекратено, поради което моля да се уважи желанието на ищеца.

АДВОКАТ Р. – Считам, че следва да бъде прекратено производството и да се уважи желанието за ищеца.

 

Съдът, като взе предвид направеното искане от ищеца в писмен вид, и допълнително потвърденото му желание в днешното съдебно заседание за оттегляне на предявени иск, на основание чл.232 от ГПК вр. чл.144 АПК

 

О П Р Е Д Е Л И: 2141

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №179/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

ВРЪЩА искова молба подадена от Г.В.Г. против ГД „Изпълнение на наказанията”, поради оттеглянето й.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок, който за ответника тече от съобщаването, а за всички останали страни - от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.09 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: