ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 179 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:27 часа се явиха:

 

Ищецът Г.В.Г., редовно призован, се явява лично доведен от Областно звено „Охрана“ и с представител по пълномощие адвокат Р.Д.Р., назначен по Закона за правната помощ.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Ч., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Кателиева.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните и на техните пълномощници, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Р. – Уважаема госпожо съдия, моля да не давате ход на делото в днешното съдебно заседание. Доверителят ми сподели, че не се чувства добре, в момента той е на по-тежки хапчета, като имам бележка за това, ходил на лекар. Той ми каза още, че ще потърси и възможност да оттегли иска си и ще разговаря за това с началника на затвора. 

Ищецът Г. – Имам намерение да оттегля иска си. В момента ми е замаяно, не се чувствам добре, пия „Ривотрил“ и „Детралекс“. Не мога да кажа точно какво ми е, в момента чакам резултатите от лекаря, пуснал съм молба да ми изпратят становището на лекаря. Преди да постъпя в затвора нямах това заболяване.

При подаването на иска разговарях с още едно момче от моята килия. Това, че може да поискам да си оттегля исковата молба, си е мое решение. Никой не ми е указал натиск.

В затвора съм от м.май 2016г. На 10.10.2015г., преди това, през 2015г., бях в ареста. Вече имам присъда, влязла в сила от преди един месец. Присъдата ми е от 2 години.

АДВОКАТ Р. – Определено аз лично съм го посещавал два пъти в затвора и мога да кажа, че откакто е завел исковата молба, леко се е подобрило отношението на администрацията относно медицинските прегледи за него. Не зная какво е заболяването му.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – По принцип няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ищецът има назначен процесуален представител. С оглед изразеното негово желание, нямам право да признавам права.

Не възразявам да му бъде даден един срок до 14 дни, в който да входира становище за оттегляне на иска или за продължаване на производството.

По това искане предоставям на съда.

ПРОКУРОР КАТЕЛИЕВА – Моля да не се дава ход на делото. Видно е, че ищецът не се намира в добро здравословно състояние, а и може да реши да оттегли предявения иск, като не възразявам да му бъде предостави срок за това

АДВОКАТ Р. – Срокът може би трябва да е 2-3 седмици. Аз ще посетя в затвора ищеца и ще коментираме евентуалното оттегляне на исковата молба и евентуално ще проведем и среща с ръководството на затвора. 

 

Съдът като взе предвид изявлението лично на ищеца по повод моментното му здравословно състояние и твърдението, че е разколебан по отношение на депозираната по делото своя претенция и му е нужно време за да реши дали да продължи да поддържа тази претенция или да оттегли исковата молба, както и като взе предвид становищата на останалите страни, които не възразяват да бъде предоставено такова време на ищеца, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на ДЕЛОТО

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.12.2016 г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на началника на затвора за осигуряване присъствието на ищеца за следващото съдебно заседание. 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: