ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 31.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи януари                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1793 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:08 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Ю.А.А., редовно уведомена, се явява адвокат Б., редовно упълномощена.

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Я.З.С., редовно уведомен, се явява адвокат Б., редовно упълномощена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.А., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.П.С., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Г.М., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.Г., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се явява адвокат А., редовно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.П.Л., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.П.Л., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.П.Л., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.С.Ж., редовно уведомена, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.Ч.Т., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

Не се явява вещото лице К.Ж..

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът констатира, че на електронната поща на Административен съд – гр. Бургас на 03.01.2018 г. е постъпило писмо от вещото лице К.Ж. до председателя на Окръжен съд – гр. Бургас, с което уведомява, че поради факта, че е на работа в гр. София до м. август 2018 г. няма да може да изпълни задълженията си като вещо лице. В текста, освен, че е адресиран до Окръжен съд – гр. Бургас, изрично е посочено, че касае гр. д. №516/2017 г. на доклад на съдия Михов. От деловодството на Административен съд – гр. Бургас са дадени указания по електронната поща, че в този съд вещото лице К.Ж. е назначен по адм. д. №1793/2017 г. на доклад на съдия Радикова и следва да изпрати адекватно заявление по делото. В резултат на тези указания на електронната поща на Административен съд – гр. Бургас на 24.01.2018 г. е постъпило ново писмо без данни за делото, за което се отнася, но отново адресирано до председателя на Окръжен съд – гр. Бургас.

От списъка за призоваване се установява, че К.Ж. е уведомен на 13.11.2017 г. по телефона, че е назначен за вещо лице по процесния спор.

Съдът намира, че вещото лице К.Ж. с бездействието си за периода от уведомяването му на 13.11.2017 г. до 24.01.2018 г., когато безадресно (без посочване на номер на дело и съд, за които се отнася изявлението му) е заявил на електронната поща на Административен съд – гр. Бургас, че не може да изпълни задължението си на вещо лице, е станал причина за забавяне на производството по делото. Същевременно без посочване и доказване на уважителна причина е отказал да даде заключение.

По изложените съображения и на основание чл. 86 вр. чл.91, ал.1 от ГПК вр. чл.144 от АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАЛАГА на вещото лице К. Ж. Ж. ***, глоба в размер на 100 (сто) лева.

Определението в тази част може да се обжалва по реда на чл. 92 ГПК.

ОСВОБОЖДАВА вещото лице К.Ж..

НАЗНАЧАВА за вещо лице арх. В.А., на която делото да се предостави за изготвяне на заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.03.2018 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се уведоми вещото лице арх. А..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: