ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 23.11.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и трети ноември                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1792 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, не се явяват и не се представлява.

Не се явява   вещото лице Д.Л.

            По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва постъпила по делото  молба вх.№10409/14.11.2016година от името на вещото лице Д.Л.. С молбата същата моли да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключението по назначената по делото допълнителна съдебно-химическата експертиза, която към днешна дата не е изготвена поради това, че до момента част от  допуснатите анализи на продукта от настоящето дело все още не са готови.

ЮРИСКОНСУЛТ И. - Моля да се даде възможност  на вещото лице да изготви заключението.

 

Съдът счита, че молбата на вещото  лице е основателна  и следва да й бъде дадена възможност  да изготви заключението по допуснатата експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  21.12.2016 година от 14.00  часа, за която дата и час страните се считат за редовно  уведомени.

Да се призове вещото лице Д.Л. за посочената дата и час. Предупреждава същата, че при неизготвяне на заключението в срок до датата на следващото съдебно заседание ще приключи делото без така допуснатото доказателствено средство.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30  часа

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: