ПРОТОКОЛ

 

Година 2011,05.04.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На четвърти април                                   две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 178 по описа за 2011 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

         За жалбоподателяСибанк” АД, редовно призован, няма представител

         За ответника началник ДНСК, редовно призован, се явява юрисконсулт Солинков, надлежно упълномощен, представя пълномощно.

         За заинтересованата страна „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост” ЕООД, нередовно призована, няма представител.

        

Съдът ДОКЛАДВА, че призовката за заинтересованата страна „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост” ЕООД е изпратена на адрес *** и се е върнала с отбелязване, че на посочения адрес е частно жилище на сем. Чилови, а апартамент №4 е на втория етаж, като фирмата е непозната за живущите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ СОЛИНКОВ – Моля уважаемия съд, предвид нередовното призоваване на заинтересованата страна „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост” ЕООД да не дава ход на делото

 

Съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даден поради нередовното призоваване на заинтересованата страна „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост” ЕООД .

На л.39 от делото се съдържат два адреса на тази заинтересована страна. На единият адрес, който е в гр. София, страната е призована, но видно от върната призовка, същата не се намира на този адрес. Другият адрес се намира в гр.Ловеч и на този адрес няма данни да са изпращани съобщения. Освен това е необходимо служебно да бъде установено седалището и адреса на управление на това заинтересовано лице, като съобщения следва да бъдат изпратени на всички установени по делото адреси. С оглед нередовното призоваване, съдът счита, че ход на делото не бива да бъде даден.

С оглед на горното и като взе предвид становището на страната

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОТЛАГА делото и насрочва съдебно заседание за 10.05.2011г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се призове нередовно призованата страна.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: