ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 28.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми  април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1789 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт К-Г и юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Не се явява се вещото лице Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№3676/28.04.2015година от вещото лице Л., в която заявява, че за изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-химическа експертиза и е необходимо допълнително време.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям молба-становище, с допълнителни доводи за отмяна на оспорваното решение. Към молбата становище е приложено Ръководство за взимане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки одобрен от директора на Агенция Митници. Представям и за сведение проект на Регламент на съвета /ЕС/2015 суспендиращ автономните мита на общата митническа тарифа за някои тежки видове петрол и подобни продукти.

Представям доказателствата с копие за другата страна.

Няма да соча други доказателства в днешното съдебно заседание. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-химическа експертиза. Нямаме доказателствени искания към настоящия момент. По отношение на представената в днешното съдебно заседание молба- становище,  моля за възможност да се запознаем с нея, като съображения ще изложим в хода по същество.

Да се приеме за сведение представения регламент, тъй като същия още не е приет и не е действащ.

Относно представеното ръководство за взимане на проби, предоставям на съда по приемането му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Поддържам казаното от колегата Т..

 

Съдът по доказателствата,

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното Ръководство за взимане на проби от стоки за целите на митническия контрол.

 

ПРИЕМА за сведение проект на Регламент на съвета /ЕС/2015 суспендиращ автономните мита на общата митническа тарифа за някои тежки видове петрол и подобни продукти.

 

СТРАНИТЕ: Моля делото да бъде отложено за след съдебната ваканция, тъй като вещото лице има много заключения да изготвя по много дела и мислим, че няма да има възможност да го изготви по-рано.

 

Съдът като съобрази изявлението на страните ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.09.2015 година от 10.40 часа за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: