ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  седми март                                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1789 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К-Г, с пълномощно по делото.

Не се явява  ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА по делото  молба вх.№2105/01.03.2016година от името на вещото лице Д.Л.. С молбата същата моли да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключението по назначената по делото допълнителна съдебно-химическата експертиза, която към днешна дата на е изготвена поради това, че до момента част от  допуснатите анализи на продукта от настоящето дело все още не са готови.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се предостави допълнителен срок на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Във връзка с постъпилата молба от „Лукойл  Нефтохим Бургас” АД за удължаване на срока на спирането на предварителното изпълнение на решение №32-74690 от 08.07.2014 г. на Началник МП „Пристанище Бургас Център” заявявам, че Банковата гаранция покрива задълженията по всички решения на Началника на МП „Пристанище Бургас Център”, поради което не възразявам да бъде спряно предварителното изпълнение.

 

По отношение на молбата за спиране на предварително изпълнение съдът обяви, че  ще се произнесе в закрито заседание.

 

Съдът счита, че следва да се предостави срок на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.04.2016 година от  15.00  часа за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Да се призове ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Л. за посочената дата и час.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: