ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 29.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети септември                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1788 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт К-Г.

 

Не се явява се вещото лице Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 8387/23.09.2015г. от жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас”АД във връзка с извършване на анализите по допуснатата съдебно-химическа експертиза

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№8503/28.09.2015г. от вещото лице Д.Л., с искане изслушването на заключението по допуснатата експертиза да бъде отложено за друга дата, предвид факта че продуктът е предаден за анализ в акредитирани лаборатории.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза.

 

Съдът, счита че следва да се предостави възможност на вещото лице Л. да изготви заключението по допуснатата съдебно-химическа експертиза и предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.12.2015година от 11.30часа, за която дата и час страните са уведомени от днес.

 

Да се уведоми ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Л..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: