ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шести април                                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1787 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД се явяват юрисконсулти М. и И..

За ответника- Началник на Митнически пункт пристанище Бургас-център се явява юрисконсулт Л..

Не се явява вещото лице Е.Т., редовно уведомена.

 

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от вещото лице Е.Т., в която са изложени причините за неизготвяне на заключението и се иска да бъде предоставен допълнителен срок за изпълнение на възложените задачи.

 

Юрисконсулт М.: Представям и моля да приемете становище, с уточнение, допълване и систематизиране на твърденията и на доводите ни относно фактическата обстановка и на доводите ни за отмяна на обжалваното решение на началника на МП Пристанище Бургас. Оспорваме заключението на Митническата лабораторна експертиза (МЛЕ), в това число и установеното по отношение съотношението между ароматните и неароматните съставки в експертиза. Моля да вземете предвид становището ни. Не възразявам да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-химическа експертиза.

Юрисконсулт Л.: По отношение на днес представеното становище, ще вземем становище в хода на устните прения. По молбата на вещото лице - предоставям на съда.

Юрисконсулт И.: Не възразявам да бъде предоставена възможност на вещото лице да изготви заключението по допусната съдебно-химическа експертиза.

 

СЪДЪТ счита, че заключението на съдебно-химическа експертиза е от съществено значение за изясняване на делото, поради което следва да се предостави възможност на вещото лице да изпълни поставената му задача. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.06.2016г. от 10.10ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: