ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,05.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети декември                                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1786 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Ищецът Д.Е.Д. не се явява, редовно уведомен чрез пълномощника адвокат Г..

За ответника Министерство на правосъдието се явява юрисконсулт Т.Ч., надлежно упълномощен.

За ответника главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София не се явява представител, редовно уведомен.

За окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тони Петрова.

 

Съдът ДОКЛАВА постъпила по делото молба от адвокат Д.Г., процесуален представител на ищеца Д.Е.Д., с която се иска да бъде отложено разглеждането на делото за друга дата, поради служебен ангажимент на адвоката в Сливенския военен съд. С молбата е заявено, че доказателства за ангажираността на пълномощника ще бъдат ангажирани, след приключване на съдебното заседание в СлВС.

 

Юрисконсулт Ч. – Не възразявам да приемете молбата на защитника на ищеца и не възразявам да не бъде даден ход на делото.

Прокурор ПЕТРОВА – Считам, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което моля да бъде отложено за друга дата.

 

СЪДЪТ, след като изслуша страните и като взе предвид молбата на процесуалния представител на ищеца, намира, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да се дава, с оглед осигуряване възможност на последния да организира защитата си. На адвокат Г. следва да се укаже да представи в срок до следващото съдебно заседание доказателство за твърдяната служебна ангажираност. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.03.2015г. от 10.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

УКАЗВА на адвокат Д.Г. да представи в срок до следващото съдебно заседание доказателство за твърдяната служебна ангажираност в Сливенския военен съд.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: