ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми септември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1784 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД се явяват юрисконсулти М. и И..

За ответника- Началник на Митнически пункт пристанище Бургас-център се явява юрисконсулт Т..

Не се явява се вещото лице Е.Т..

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице Е.Т., в която са изложени причините за непредставяне на заключението в срок. Вещото лице сочи, че не са готови анализите от предадените за изпитване контролни проби в лабораторията, необходими за изготвяне на заключението. Молбата е придружена с писмо от ръководителя на комплексната лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива при Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ Бургас.

 

Юрисконсулт И.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

Юрисконсулт М.: Не възразявам да бъде предоставена възможност на вещото лице да изготви заключението. Няма да сочим доказателства.

Юрисконсулт Т.: Няма да сочим доказателства. Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

СЪДЪТ счита, че заключението на съдебно-счетоводната експертиза е от съществено значене за изясняване на делото, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства, като се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.12.2016г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: