ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 05.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На пети декември                                   две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1783 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИМПЕРИУМ 2002“ ЕООД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-директор на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

На повторно именно повикване в 16:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИМПЕРИУМ 2002“ ЕООД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-директор на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „ИМПЕРИУМ 2002“ ЕООД против заповед № 914/28.04.2016 г., издадена от заместник-директор на ТД на НАП – Бургас, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка „Запечатване на обект“ – боен атракционен симулатор с електрическо захранване, находящ се в гр. Бургас, МОЛ „Плаза“, ет. 2, срещу магазин „Дайхман“ за срок от един месец, потвърдена с решение № 203/09.08.2016 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Бургас, с искане за отмяна на заповедта като неправилна и незаконосъобразна.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт.

УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА  на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

ДАВА възможност на страните до следващо съдебно заседание да ангажират доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 20.02.2017 г. 14:45 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: