ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 08.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На осми   юни                                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1783 по описа за 2014 година

На именното повикване в 16:00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юристконсулт М., с   представено  пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т. и юристконсулт  К-Г, с приложено по делото пълномощно.

Не се явява  ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л..

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№5736/01.06.2016г., от вещото лице Д.В.Л.. С молбата същата моли да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключението по назначената по делото допълнителна съдебно-химическата експертиза, която към днешна дата не е изготвена поради това, че до момента   допуснатите анализи на продукта от настоящето дело все още не са готови.

Ю.К.М.- Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

Ю.К.К-Г- Да бъде напомнено на вещото лице, че с нарочно  определение в закрито заседание от 15.04.2016 година  съда  е допуснал допълнителни  задачи към назначената допълнителна СХЕ,    по  които същото следва да се произнесе.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че допълнителната СХЕ  не е изготвена, както и това, че съдебния съства е допуснал допълнителни  задачи, които вещото лице е пропуснал да коментира в молбата си намери за необходимо да  отложи делото като напомни  на вещото лице за допълнителните  задачи,  допуснати с разпореждане в закрито заседание на 15.04.2016 година. Воден от горното съдът,

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

НАПОМНЯ на вещото лице Д.Л.  за допълнителните  задачи,  допуснати с разпореждане в закрито заседание на 15.04.2016 година.

НАПОМНЯ на вещото лице Д.Л., че е  ЗАДЪЛЖЕНА в случай, че протокола от лабораторното изпитване по назначената експертиза   е изготвен, същия да бъде  представен  не по-късно от седем дни от датата на следващото съдебно заседание,  дори  и в случай, че заключението на вещото лице  към същия момент не е изготвено.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.07.2016 г. от 14.30 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице за насроченото съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

           Заседанието приключи в 16,15  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: