ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 05.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На пети октомври                                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1783  по описа за 2014 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И.,  с   представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, не се явява и не се  представлява.

 

Не се явява  ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Л..

Ю.К.И.:  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№9306/05.10.2016г. от вещото лице Д.В.Л.. С молбата същата моли да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключението по назначената по делото допълнителна съдебно-химическата експертиза, която към днешна дата не е изготвена поради това, че Комплексната лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива към Университет „Проф.д-р Асен Златаров” гр.Бургас не се извършват изпитвания на продукти, поради ангажираност с учебната дейност.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

 

Съдът като взе предвид становището на жалбоподателя, както и пречките, посочени от страна на комплексната  лаборатория за  извършване на изпитвания  с получените проби намира, че  събирането на доказателства не следва да бъде приключено и делото да бъде отложено за друга  дата, която предвид  уведомлението за ангажираност от страна на лабораторните  специалисти  не следва  да бъде определяна по- рано от месец ноември, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.     

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  23.11.2016 година от 13:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Да се призове ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Л. за посочената дата и час.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в   13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: