ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 09.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети декември                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1782 по описа за 2014година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Е.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д.Г. от АК-Варна, с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.София, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно  по делото.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

АДВОКАТ Г.: Не съм получил препис от определение №1709/06.10.2014година, с което се прекратява производството по отношение на Министерство на правосъдието и Министерски съвет на Република България. Моля да ми бъде връчено определението, като ми се предостави възможност да се запозная с него.

 

Съдът връчва ПРЕПИС от определение №1709/02.10.2014година, на адвокат Г., представител на ищеца.

 

АДВОКАТ Г.: Уважаема г-жо председател, считам че не би следвало да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, защото с въпросното Определение се прекратява спрямо две институции производството. Видно от исковата молба, ние търсим отговорност от тези две институции и имаме срок за обжалване. Заявявам в днешното съдебно заседание, че ще обжалваме това определение, поради което не следва да се дава ход на делото.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Поддържам казаното от адвокат Г..

                      

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Получили сме това определение и сме се запознали с него. Считам същото за правилно и не възразявам по направеното искане от адвоката на ищеца да се отложи делото.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ:  Действително определението, с което се прекратява производството по отношение на двама ответника подлежи на обжалване в съответния срок. Тъй като сега беше връчено определението на ищеца, неговия срок за обжалване тече от днешна дата, поради което считам, че това е пречка за даване на ход на делото.

 

Съдът счита, че ход на делото в днешното съдебно заседание  не следва да се дава, с оглед на обстоятелството, че определение №1709/02.10.2014година по настоящото дело не е връчено на ищеца и неговия процесуален представител, същото не е влязло в сила, а касае част от ответниците спрямо, които е предявен иска, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 17.02.2015година от 11.30часа, за която дата и час ответника и прокурора уведомени от съдебно заседание.

 

Да се ИЗПРАТИ съобщение до ищеца в Затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: