ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 22.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            І-ви Административен състав

На двадесет и втори март                             две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

административно дело номер 177 по описа  за 2011 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Самоков турист” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

                За ОТВЕТНИКА - Община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Тодорова.

 

         По ход на делото:

         Юрисконсулт ТОДОРОВА: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Оспорва се Заповед № 2012/18.11.2010 г., с която се нарежда на жалбоподателя да премахне обект „Павилион № 2” с алуминиева конструкция, с посочени размери, разположен върху имот УПИ І-284 в кв. 47 по плана на к.к. „Слънчев бряг”, Община Несебър.

 

         В залата се явяват адв. Мосинов и адв. Овагемова, представляващи жалбоподателя.

 

         АДВ. МОСИНОВ: Поддържаме жалбата с изложените в нея възражения против заповедта на кмета на Община Несебър. Считаме, че същата е в противоречие с материалния закон, включително с посочените в нея материалноправни основания по действащата Наредба № 10 на Общински съвет. Считаме, че липсва посочено правно основание по чл. 57а от ЗУТ, което е в хипотезата на ал. 1 - липсва правна квалификация. Считаме, че преместваемият търговски обект е поставен в изпълнение на валидно действащо разрешение за поставяне, приложено в преписката със съответната скица на главния архитект на Община Несебър от собственика на имота. Ще имам искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза поради това, че по искането за спиране предварителното изпълнение на заповедта има назначена подобна експертиза - административно дело № 193/2011 г. на Административен съд – Бургас. Ще молим да бъде назначено същото вещо лице. Задачата ще бъде дали обекта съответства на месторазположението по скицата на главния архитект.

         АДВ. ОВАГЕМОВА: Поддържаме жалбата. Считаме, че не е налице материална компетентност на кмета да разпорежда премахването на описания в заповедта павилион. Самият акт противоречи на материалния закон. Това противоречие е в резултат на допуснати в хода на административното производство съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Административният орган не е взел предвид и обсъдил писмените доказателства, представени от жалбоподателя. Ако беше направил това, щеше да установи, че за този павилион е издадено разрешение за поставяне, което при режима на тази наредба е издадено без указан срок. Поддържаме искането за експертиза.

         ЮРИСКОНСУЛТ ТОДОРОВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Нямам възражения за исканата съдебно-техническа експертиза.

 

         Съдът по доказателствата

 

    О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА представените с административната преписка и с жалбата писмени доказателства.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса относно идентичността на обекта предмет на оспорената заповед с обекта, посочен в разрешение за поставяне № 20/05.05.2004 г. на лист 9 от делото и скицата на лист 10.

         ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 250 лв.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Р..

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират доказателства.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.05.2011 г. – 14,00 ч.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: