ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 26.03.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести март                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. П.С.

       2. Д.Д.

секретар:  Г.Ф.

прокурор: С.Х.

сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

КНАХ   дело    номер    177    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  11.20  часа се явиха:

 

За частният жалбоподател – „Супермен” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат И. от Адвокатска колегия – Хасково.

За ответника по касация – Началник на Митница - Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ И. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         АДВОКАТ И. – Поддържам частната жалба. Няма да соча допълнителни доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Оспорвам частната жалба. Няма да соча други доказателства.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с частната жалба писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         АДВОКАТ И. – Подробно съм изложила съображенията ни с жалбата. Моля да върнете делото за ново разглеждане на Районния съд. Наказателното постановление е издадено срещу неизвестен извършител. Задържаните стоки в полза на държавата са установени чия собственост са. Административният орган е допуснал съществено нарушение. Установен е по безспорен начин фактическият нарушител и това е шофьорът. Би следвало да се ангажира отговорност на доверителя ми като собственик. Считам, че неправилно е ангажирана отговорността. Ще моля да постановите определение в този смисъл.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Моля да потвърдите определението на Районния съд. Считам, че в административнонаказателното производство наказателното постановление е издадено на неизвестен извършител съгласно чл. 232 от ЗМ, в този случай наказателното постановление не подлежи на връчване и влиза в сила веднага след неговото издаване.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Постановеното от Бургаския районен съд определение като правилно и законосъобразно моля да потвърдите. Анализите на подробно представените доказателства са били основания за съставяне на акт по реда на чл. 232 от ЗМ, а именно в отсъствие на нарушителя. В този случай наказателното постановление влиза в сила непосредствено след издаването му. Наказателното постановление е влязло в сила и не подлежи на обжалване.

        

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: