ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 29.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и девети октомври                две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1778 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14,45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.П.Т. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. В..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Упълномощавам присъстващата в залата адв. В. да ме представлява.

 

Ответникът Директор на РУ „СО” Бургас - редовно уведомен, се представлява от юк. Д. – представя пълномощно.

Явява се вещото лице Н.К..

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Т.Т. срещу решение на Директора на ТП на НОИ – РУ „СО” Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане, с което е изменено личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и постъпило в срок заключение на вещото лице по делото.

 

Адв. В.: Поддържаме жалбата както  и направеното допълнение към нея. Моля да се приеме административната преписка и да се изслуша вещото лице.

 

Юк. Д.: Оспорвам жалбата и допълнението към нея. Представили сме административната преписка по обжалвания административен акт. Да се изслуша вещото лице.

 

Предвид изявленията на страните, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на л. 3 от делото.

ПРИЕМА доказателствата приложени към жалбата на Т.Т..

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

Н.  Г.К.   на   **   години, българка, българска гражданска, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. В. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: На стр. 4 от заключението, сочите, че експертизата не може да се произнесе защо сумата във фонда по партидата на жалбоподателя е по-малка с 1335,38 лв. от внесената сума. По какъв начина направихте изчисленията?

 

         ОТГОВОР:  На база на осигурителния доход, върху който са внасяне тези суми.

 

         ВЪПРОС: Какво ползвахте като източни на информация?

 

ОТГОВОР: Справки от НОИ за размера на осигурителния доход и на осигурителните вноски.

 

         ВЪПРОС: Ползвахте ли информация от работодателя?

 

ОТГОВОР: Не съм търсила информация от работодателя, тъй като осигурителният доход е отразен точно в регистъра на осигуреното лице по ЕГН, а размера на внесените осигурителни вноски съм установила от цитираните вече справки от НОИ.

 

         ВЪПРОС: Правили ли сте справка в съответното дружество, което управлява съответния фонд?

 

ОТГОВОР: Данните са лични. Аз не мога да получа информация. Партидата е по ЕГН и лицето лично може да поиска сведение. Считам, че те коректно са внесени от работодателя във фонда в точния размер.

 

ВЪПРОС: Има разлика между данните, дадени от НОИ вътре в преписката и тези данни, които ползва вещото лице /на стр. 2 от заключението, абзац втори и на стр. 3 от заключението/?

 

ОТГОВОР: Вноските във фонда вземам до момента на отпускане на пенсията, а данните които получаваме от фонда са към края на 2012 г. Възможно е да има някакво минимално разминаване, тъй като пенсията се отпуска от 01.11., но аз нямам друга информация от допълнителния фонд, освен тази към края на годината и затова цитирам тази цифра. Не мога да я разбия по месечно.

 

ВЪПРОС: За изчисленията ползвахте формулата заложена в програмата на НОИ за коефициента и размера, така ли е?

 

ОТГОВОР: Да, ползвам методиките на НОИ.

 

ВЪПРОС: Възможно ли е тези изчисления да се направят без използването на формулата, вложена в програмния продукт, както са се правили преди навлизане на програмните продукти?

 

ОТГОВОР: Не съм ползвала модулите на НОИ. Смятала съм с калкулатор.

 

ВЪПРОС на ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: По отношение на  чл.127 КСО , в забележката пишете, че сте ползвали информация от методист на НОИ Л.Б., доколко е достоверна тази информация, дадена от методистката на НОИ, това не е ли конфликт на интереси, след като в чл.127, ал. 3 е упоменат акт на Министерски съвет?

 

ОТГОВОР: Направих запитване към г-жа Борисова от Главното управление на НОИ къде мога да прочета подробни указания и къде е публикуван този акт на Министерски съвет. Отговора беше, че няма от къде да го прочета, че не е публикуван, но начина на изчисление мога да ползвам от текста на чл.21а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Единственото допълнително указание, което ми дадоха беше: при съотношението, което се търси, се ползва размера на осигурителните вноски на лица родени до *** г.

 

ВЪПРОС на жалбоподателя: Това допълнително указание на какво основание Ви го дадоха?

 

ОТГОВОР: Допълнението ми бе дадено в устна форма, но не съм го прочела никъде?

 

ВЪПРОС на жалбоподателя: Сумата от 14 241,28 лв. която е сметната по тази формула е невероятно различна. Как я сметнахте?

 

ОТГОВОР: Искам да обърна внимание, че тук става въпрос за осигурителен доход, докато във фонда сумите представляват осигурителна вноска. Тази сума тук е осигурителен доход, а не осигурителна вноска. Ако коефициентът бе изчислен в друг размер, сумата на този осигурителен доход щеше да бъде различна. Например, ако се вземеше предвид вноската в размера на лица родени след *** г., тогава тази сума щеше да е различна. Ползвала съм указанията на методиста, да взема предвид това съотношение и нямаше откъде другаде да прочета указания.

 

ВЪПРОС на жалбоподателя: Как тази сума 14 241,28 лв. се взема от общото брутно трудово възнаграждение, къде го пише това нещо?

 

ОТГОВОР: Аз не казвам, че го пише. Аз съм работила по указания. Не ми казаха акта на Министерски съвет публикуван ли е и къде. Аз съм работила по тези указания и по чл.21 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

 

ВЪПРОС на жалбоподателя: Според закона § 4, ал. 6 и 7 парите следва да бъдат прехвърлени автоматично от Пенсионния фонд в НОИ, тези пари по някакъв начин определят ли общото брутно трудово възнаграждение или са данък, такса, налог, или нещо друго?

 

ОТГОВОР: Отново казвам, че това е осигурителна вноска, която следва да бъде преведена в едномесечен срок във фонда на ДОО, но въпреки, че никой не ми отговори дали за жалбоподателя има такъв превод, ми беше казано, че да има или няма вноска или превод, лицето няма да бъде ощетено и тези пари по никакъв начин не участват при определяне размера на пенсията. Работи се по осигурителен доход и размера на вноските нямат значение.

 

ВЪПРОС на жалбоподателя: Тази последна методика визирана ли е някъде?

 

ОТГОВОР:  Частично е вписана в чл.21а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Никъде в тези разпоредби няма подробности напр. коя вноска да се внесе за родени преди или след 31.12.1959 г., това ми каза методиста.

 

ВЪПРОС на жалбоподателя: Тези пари, които ми ги внася работодателят „Фонд Обществено осигуряване”, тези пари по някакъв начин формират ли моето общо трудово възнаграждение и ако не го формират на какво основание?

 

ОТГОВОР: Те не формират брутното трудово възнаграждение, те са начислени в определен процент върху брутното трудово възнаграждение – основание за това е Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж – чл.21а и др.

 

            ВЪПРОС на жалбоподателя:  Има § 85, ал. 2 в ПЗР от КСО за назначаване на държавен служител. Мина „Черно Море” е държавно предприятие до 2004 г. и аз дефакто съм бил държавен служител, в текста на ал. 3 е записано: Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити, въпроса е доколко тези вноски са формирани точно от тези възнаграждения, които са предназначени за мене.

 

ОТГОВОР: Има разлика между Закона за Държавния служител и държавно предприятие.

 

ВЪПРОС на жалбоподателя: Казахте, че парите внесени в професионалния фонд нямат връзка, по никакъв начин ли няма да ми се увеличи пенсията заради това, че вноските са прехвърлени в НОИ?

 

ОТГОВОР: Ако парите не бяха прехвърлени в НОИ, щеше да последва отказ за отпускане на пенсия. Коригирам се – ако не беше подадена молба от лицето Т. за прехвърляне на парите от фонда към НОИ, тогава щеше да последва отказ за отпускане на пенсия. Ако нямаше промяна в този смисъл в законодателството, при пенсионирането си жалбоподателят щеше да получи парите внесени във фонда накуп еднократно, но след промяната в закона, парите отиват да подсилят фондовете на НОИ за изплащането на пенсии и той вече никога няма да получи еднократно тези суми и те се вливат във фонда, за да може жалбоподателят да получи по-рано пенсия.

 

ВЪПРОС на жалбоподателя: Някога според Вас като специалист, аз мога ли да получа пенсия от частното пенсионно дружество при положение, че така изчезват суми?

 

ОТГОВОР: На стр. 4 от заключението съм писала, че съгласно чл. 167, ал. 2 от КСО се изисква натрупаните средства в индивидуалната партида да позволяват отпускане на пенсия най-рано пет години преди навършване на изискуемата възраст по КСО само ако парите позволяват да се изчисли пенсия в размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тоест парите са недостатъчно да се отпусне една пенсия за по-продължителен период, ако Вие не продължите да работите и да Ви се отчисляват суми. Не мога да отговоря дали тези пари ще Ви се изплатят или ще останат във фонда.

 

         ВЪПРОС на жалбоподателя:  В чл.167, ал. 1 КСО е записано: Правото на допълнителна пожизнена пенсия за старост възниква, когато осигуреният придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на част първа от този кодекс, има ли връзка с § 1, т.11 от ДР на КСО „Пенсия за осигурителен стаж и възраст”,  не е ли едно и също нещо, единия текст допълва другия, взехте ли тези два текста предвид при изготвяне на експертизата.

ОТГОВОР:  Не ми е било включено към задачата.  Не твърдя, че мога юридически да направя връзка между единия и другия текст, не съм юрист и бих могла да тълкувам тези текстове.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Няма други въпроси. Представям становище на Съда.

Адв. В.: Нямам други въпроси към вещото лице.

Юк. Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ констатира, че изготвеното заключение е изключително подробно. Вещото лице е положило  необходимите усилия да отговори на поставените задачи, а в съдебно заседание на многобройните въпроси то изложи аргументирани отговори като обясни механизма по който е достигнало до изводите си, както и трудностите, които е срещнало във връзка с извършените изчисления.

Съдът счита, че вещото лице е отговорило коректно на поставените задачи, а разноските сторени от експерта във връзка с извършването на експертизата надхвърлят първоначално определения депозит. Субективните впечатления на съда от вещото лице, от неговата професионална подготовка и от усилията, които е положило да установи фактите, за да направи коректни изводи, обуславят определяне на допълнително възнаграждение на вещото лице.

С оглед на изложеното, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит. / издаден РКО 200 лв. на 29.10.2013г./

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на вещото лице в размер на 180 лева, вносими от жалбоподателя в 20-дневен срок от днес./издаден РКО 180 лв. на 29.10.2013г./

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на задължението за внасяне на допълнително възнаграждение, ще бъде присъден осъдителен диспозитив.

 

Адв. В.: В допълнението към жалбата, депозирано по делото, доверителят ми на стр. 2 е посочил документите, които липсват според него към представената по делото пенсионна преписка. Моля да задължите ответника по жалбата да представи същите по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Настоявам ответникът да представи този опис. Този опис се изготвя задължително и считам, че е част от административната преписка  и следва да е приложен.

 

Адв. В.: Моят доверител твърди, че по преписката липсва собственоръчно попълнена от него декларация, за която дава съгласие за прехвърляне на средствата от Пенсионния фонд към НОИ.

 

Юк. Д.: Не оспорвам това обстоятелство. Има такова заявление и ако е пропуснато да бъде представено по административната преписка - ще бъде представено.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за установено по спора, че жалбоподателят Т. е подал собственоръчно заявление за прехвърляне на средствата от Пенсионния фонд към НОИ, поради което това обстоятелство не е спорно от страните.

 

Юк. Д.: В пенсионната преписка има опис на документите, но не зная доколко този опис е пълен и дали всички документи са описани в справката за осигурителен стаж, която е представена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Държа да се представи описа.

 

Юк. Д.: Разполагам в момента единствено с оригинала. Мога да го приложа по делото, но ми е нужен по преписката.

Моля, да ми дадете възможност впоследствие с молба да получа оригинала от опис на документите за пенсиониране.

 

Юк. Д. ПРЕДОСТАВЯ на съда оригинал на опис на документи за пенсиониране от 17.12.2012 година – на Т.П.Т..

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА опис на документи за пенсиониране от 17.12.2012 година – на Т.П.Т..

 

         ДА СЕ ИЗГОТВИ служебно заверен препис на представения оригинал на документа, който да бъде приложен към делото, а след прилагането на заверения препис, оригиналът да бъде върнат срещу подпис на процесуалния представител на ответника.

 

         Адв. В.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         Юк. Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на устните състезания.

 

         Адв. В.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да уважите жалбата. Ще представя писмена защита.

         Моля, да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

         СЪДЪТ към адв. В.: Давам Ви 20 дни за писмена защита с копие за другата страна.

 

         Юк. Д.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да оставите без уважение жалбата и да потвърдите решението на Директора на РУ „СО” Бургас.

 

         СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: