ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 21.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           Х-ти административен състав

На двадесет и първи октомври              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

административно дело номер 1772 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10.25 часа се явиха:

 

За ОСПОРВАЩИЯТ - Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява гл. юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА - Общински съвет гр. Царево, редовно призован, представител не се явява.

 

По хода на делото:

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по Заповед № РД-09-40 /18.08.2014 г. на Областен управител на област Бургас, с която се оспорва приетото по т.14 от дневния ред на заседание на Общински съвет гр. Царево, отразено  в Протокол № 32/31.07.2014 г. Решение № 562.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата по делото административна преписка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Поддържам заповедта, с която се оспорва процесното решение. Да се приеме административната преписка. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените със заповедта за оспорване и административната преписка писмени доказателства.

 

Съдът счита, че за изясняване на спора по делото, е необходимо да се изиска протоколно решение № 2/07.04.2009 г. на Комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Царево, в 7-дневен срок от уведомяването да представи протоколно решение № 2 от 07.04.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, което решение е посочено като основание за съставяне на приложените по делото актове за публична общинска собственост.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

Съдът поради липса на доказателствени искания в днешно съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.12.2014 г.  от 10.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: