ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,05.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети декември                                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1770 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят-ищец С.Г.Д. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат К.К., надлежно упълномощен.

За ответника по иска Община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

Ответникът по жалбата С.И.П. се явява лично и с юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тони Петрова.

 

Адвокат К. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Р. – Да се даде ход на делото.

Прокурор ПЕТРОВА – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото.

Производството е образувано по повод постъпила жалба от С.Г.Д. против принудителна административна мярка преместване на пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, наложена от гл.специалист отдел „Общофункционален контрол” при дирекция „УКОРС” на Община Бургас Станислав Попов. С оспорването са съединени искове за вреди, както следва: претендира се сумата от 43.20 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди и сумата 256.80 лева, представляващо обезщетение за неимуществени вреди от стрес, притеснения и безпомощност.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат К.- Поддържаме депозираната жалба и предявения иска по реда на ЗОДОВ. Доколкото в случая не са представени писмени доказателства за наличието на пътни знаци, които да предупреждават за репатриране за района, в който е наложена процесната ПАМ, моля да приемете снимки, от които е видно, че и към настоящия момент няма такива знаци. Искам да бъде допуснат до разпит свидетел, който ще установи изразената от жалбоподателя в жалбата безпомощност, стрес и притеснения. Свидетелят е бил приятелят, на който жалбоподателя се е обадил, след като е установил, че автомобилът липсва, ще установи фактическата обстановка и емоциите, които е преживял по време на установяването на липсата на автомобила.

Юрисконсулт Р.- Оспорваме жалбата. Моля да приемете преписката, представена от община Бургас. Във връзка с представения от процесуалния представител на ищеца снимков материал се противопоставям да бъде приет като доказателство. Видно от представения снимков материал, на него няма посочена дата, не е посочено от кого са направени снимките, по кое време са направени. По искането за допускане до разпит на един свидетел се противопоставям, защото не бе уточнено какво точно ще установи водения свидетел и считам, че фактите и обстоятелствата по налагането на ПАМ следва да бъде доказано с писмени материали. Няма да сочим други доказателства към настоящия момент.

Прокурор ПЕТРОВА- Моля да се приеме представената административна преписка от община Бургас за приобщаване на материалите по административното производство. Противопоставям се да бъдат приети и приобщени към делото тези частни снимки, които са предоставени от ищеца, същите не могат да претендират за идентичност и представляват частни документи, събрани не по предвидения по АПК начин. По делото има представен снимков материал, носещ белезите на писмено доказателство от мястото на съставяне на акта и при осъществяването на нарушението, наложило издаването на процесния ПАМ и същият е представен от органа, който ги е съставил, поради което считам, че не следва да бъдат приети тези представени в днешното съдебно заседание ксерокопие на снимки. Такава е и практиката на съдилищата. По отношение на искането за разпит на свидетел, чието име не беше съобщено, с уточняване, че същия ще осъществи субективни обстоятелства, с проведен телефонен разговор за да удостовери евентуално стреса, на който е бил подложен доверителя на адвоката, считам, че по реда на АПК доказването е в тежест на ищеца, но то трябва да бъде осъществено по реда на АПК, с определена медицинска експертиза, документи, които до водят до обоснован извод за това, на какъв стрес е бил подложен неговия доверител и евентуално имало ли е промяна в неговия невропсихологически статус. Считам, че със свидетелски показания, които биха могли да ни доведат само до въображаемо субективно възприятие, не може да се удостовери твърдението, дори и допуснати те следва да се кредитират много внимателно от съда, предвид субективното обстоятелство, което ще бъде изложено.

 

СЪДЪТ намира направените доказателствени искания в жалбата за основателни. С оглед изясняване на обстоятелствата по делото, следва да бъде задължена ответната страна да представи схема на пътните знаци за района, от който е репатрирано превозното средство на жалбоподателя. Следва да бъде допуснат до разпит и водения от жалбоподателя свидетел, с оглед сочените обстоятелства, които страната се домогва да установи посредством неговите показания, които съдът намира за относими към претенцията за обезщетение за неимуществени вреди. Направеното искане по т.2 в жалбата е удовлетворено с представяне на административната преписка от страна на административния орган, която следва да бъде приета и приобщена към доказателствения материал. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заверени преписи от документите, налични в преписката по издаване на оспорения акт.

ЗАДЪЛЖАВА община Бургас да представи в срок до следващото съдебно заседание схема на пътните знаци за района, в който е репатриран моторното превозно средство на жалбоподателя С.Д..

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел.

 

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

Я.Д.П., роден на *** г. в гр. Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, бул. „Сан Стефано“ № 105, вх.3, ат.4 ап.11, българин, български граждани, неосъждан, без родство с жалбоподателя. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

Свидетелят П.: Познавам жалбоподателя С.Д.. С него сме приятели от много години, откакто се върнах в Бургас преди 6 години. Тогава се запознахме.

Свидетелят П. на въпросите на адвокат К.: Спомням си случая по повод изчезването на неговия личен автомобил, това беше в началото на месец август и тогава бях на работа и той ми се обади, че са му откраднали колата. Беше много афектиран, беше я паркирал пред къщата му. Казах му да се обади в полицията, не знам дали го направи. Но случая си го спомням категорично. Той после много говори за този случай със седмици говори за това. На самия наказателен паркинг не го придружих аз, в близките часове след това имахме среща с него. Беше много афектиран, беше онова чувство, когато си бил много притеснен и ядосан. Колата му е скъпа, поне по моя стандарт е скъпа и много тежко му се отрази тази случка, защото нямаше никаква представа къде е, мислеше си, че е открадната. Чак след отиването на паркинга се поуспокои и ми се обади. Това остави много дълго отпечатъци у него.Той и още го коментира. Той много се беше притеснил, първата му тема беше това, втора и третата пак беше това, нямаше човек, който да е около него и да не знае за историята и да не му я е разказвал и да не си е излял чувствата. Не знам как да го опиша с по-добър език. След обяд отиде на паркинга да си взима колата. Самото взимане на колата мисля, че се случи същия ден. Ключовият момент беше, че не е открадната. Самото взимане на колата от паркинга не сме го коментирали много. Не знаех дали я е взел още, самото взимане не е ключовото. Той беше бесен.

Адвокат К. – Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт Р. – Нямам въпроси към свидетеля.

Свидетелят П. на въпросите на прокурор Петрова: Аз към момента, когато се случи това живеех на квартира в Бургас, на ул. Симеон І и ул.Кирил и Методи на кръстовището. Вече не живея там. Жалбоподателят си живее в Бургас, но има и работа в София и там живее. Той пътува непрекъснато. В Бургас има жилище, колата му беше паркирано пред жилището му. Човека си има собствена работа и си пътува изключително често, живее и в София и в Бургас. Известно му е, че има синя зона в Бургас, пред тях мисля, че няма синя зона. Доколкото знам няма и знак. Доколкото знам колата му за първи път е репатрирана, поне към онзи момент. Не ми е казвал за друг път. Това, че има синя зона в Бургас, не знам как да го формулирам, при условие, че пред тях няма синя зона, а и знаете как колите спират една върху друга, друг такъв момент не е имало, по-скоро има кражби, там съм живял и знам че има много кражби. Не мога да кажа кога точно ми се обади, ранния следобед ми се обади и в рамките на 2 часа или 3 часа беше посетил наказателния паркинг. Не съм го питал дали е подал жалба за кражба на МПС в полицията и защо не е подал и какво го е възпряло, не мога да отговора на този въпрос. Той тича напред назад.

Свидетелят П. на въпрос на съда: С. беше наистина разстроен, личеше си по тона му, по действията му, като ставаше въпрос за колата му, какво го прави, как го прави, тук внимавай – там внимавай, категорично стана по-внимателен. Направо беше наплашен, по-точното е наплашен, опитваше се и на нас да го вмени, даже стана малко дразнещо. За синята зона изобщо в тази част няма къде да се паркира, да е жив и здрав кмета, започнаха да се оправят улиците, там ако не паркираш по софийския начин, няма как да паркираш, но в центъра е така.

Свидетелят П. на въпрос на юрисконсулт Р.: Когато ми се обади по телефона, каза „пред нас я спрях колата, където винаги си я спирам”. Той там живее, няма къде другаде да паркира, пред нас като каже няма къде да е на друго място.

Съдът освободи свидетеля.

 

Адвокат К. – Няма да соча други доказателства. Оттеглям искането си за приемане на снимките, които представих, моля да ми ги върнете.

 

СЪДЪТ връща представените снимки на адвокат К..

 

Юрисконсулт Р. – Моля да ми бъде дадена възможност да представя доказателства във връзка с постоянния и настоящ адрес на жалбоподателя, както и други доказателства във връзка с изявлението на свидетеля, във връзка с посещението на наказателния паркинг.

Адвокат К. – Бих желал да уточним, че няма спор, че постоянният адрес на жалбоподателя е в гр. София.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна да сочи допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.03.2015г. от 11.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: