ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 16.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети декември                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1769 по описа за 2014година

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  И.Г.Т., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат  В., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Началник на сектор „П.п.” към отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№9067/01.12.2014година от ответника, с приложени към него копия на Вътрешни правила за организация на експлоатацията, материално- техническото осигуряване и отчетността на ППС по плавателната и летателната техника на МВР с рег. № І-305/22.01.2014 г. на министъра на вътрешните работи и отчетна карта за установяване степента на познаване на инструкцията от жалбоподателя на 19.03.2013година. Заявено е в писмото, че записи от мобилната „ТЕТРА” не могат да бъдат предоставени, поради обстоятелството, че не се извършват.

АДВОКАТ В.: По така направения доклад за постъпилите документи от ответника, не се противопоставям. Да се приобщят към доказателствения материал по делото.

Водим допуснатите свидетели и моля да бъдат разпитани.

 

Съдът по доказателствата

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№9067/01.12.2014година правила за организация на експлоатацията, материално-техническото осигуряване и отчетността на ППС по плавателната и летателната техника на МВР с рег. № І-305/22.01.2014 г. на министъра на вътрешните работи и отчетна карта.

 

СНЕМА самоличността на допуснатите свидетели, които са въведени в съдебната зала, както следва:

 

Д.С.Й. -52години, семеен

 

П.Щ.С.– 30години, не семеен

 

български граждани, неосъждани, без родство с жалбоподателя. ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.290 от НК за даване на неверни свидетелски показания. ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

 

Свидетелят С. ИЗВЕДЕН от съдебната зала.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпита на свидетеля Й..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Пенсионер съм от 01.12.2014година. Към месец юни 2014година бях младши авто-контрольор в сектор „П.п.. Работното ми място беше в областна дирекция на МВР, дежурен ОДЧ- дежурна част.

Запознат съм със случката на 12.06.2014година, която се е случила около 5,30 часа с жалбоподателя Т..

 

АДВОКАТ В.: Какви обстоятелства са Ви известни във връзка с този инцидент на 12.06.2014година?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Колегата  И.Т. е допуснал пътно-транспортно произшествие на ул.Оборище, гр.Бургас, но не си спомням номера на улицата.

 

АДВОКАТ В.: Когато е допуснал произшествието Т., с кого е бил на смяна?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Мисля, че беше на смяна с колегата П.С., който излезе от залата.

 

АДВОКАТ В.: Кога разбрахте за случката и от кого?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Към края на смяната аз попълвам таблица  за работата и към 6часа се обадих на колегата да ми даде тези резултати и той тогава ми каза, че е станало ПТП.

 

АДВОКАТ В.: Същата тази вечер, когато жалбоподателят е осъществявал дежурството, имало ли е обаждане от жалбоподателя Т. или неговия колега да имат нужда от помощ за друго място?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: При мен не е имало такова обаждане. Може да е имало обаждане през дежурния в Областната дирекция или  дежурен на районното управление, в чиито район е станало.

 

АДВОКАТ В.: По принцип как се осъществява това искане за помощ? Типа на средства кой е?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Може директно по радиостанцията, работят на един канал. Може през мен или може през 24 - това е дежурния в областна Дирекция.

Типа техническо средство е „ТЕТРА”, с който има връзка в ефир, но може и индивидуално през джи ес ем, директна.

 

АДВОКАТ В.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Свидетелят Й. беше освободен и излиза от съдебната зала.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля  С., който беше въведен в залата.

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Към месец юни 2014година, работих като младши автоконтрольор към сектор„П.п.” при ОД на МВР Бургас. Към момента работя като шофьор на автоцистерна във фирма „Старт трейс”. Не съм служител на МВР към настоящия момент.

На 12.06.2014година, бяхме с колегата И.Т. екипаж, като смяната започна на 11.06.2014година от 19.00 часа  и приключи на 12.06.2014година в 7.00часа сутринта. 

Получихме сигнал за съдействие от колеги от Първо районно управление , сутринта към 6 часа някъде, най-рано към 6 без двайсет да е било. След като получихме сигнал се насочихме натам като минахме по ул.Оборище и без да очакваме чухме шум от удар под автомобила. След това установихме, че е счупен картера на служебното МПС. След това се опитахме да се свържем с нашия дежурен на 25, но без успешно. 25 е позивната на дежурния ни. Не можахме да се свържем с дежурния въпреки многобройните опити по служебната техника. След това той се обади, понеже имаме практика да се обаждаме за резултатите за работата.  Дежурният се обади и ние докладвахме, че картера на служебното МПС е ударен, тоест че има  произшествие със служебното МПС. Периодът от  произшествието до свързването ни с дежурния е не по-малко от 20 минути.

 

АДВОКАТ В.: Мястото където настъпи ПТП-то, беше ли на първо място осветено и на второ  място обозначено, че има неравност по пътя?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Нямаше сигнализация или маркировка, че има неравност на пътното платно. Даже двамата с колегата останахме учудени, че е настъпило произшествие, тъй като неравността е невзрачна, така да се изразява. Слязоха и комшиите от горе и споделиха, че това не е първото произшествие там. Не е обезопасено и не се взимат мерки за това място. Точно там е павирана настилка и издатина на външен вид, невзрачна така да се изразя. Няма нито знак, нито някаква друга сигнализация.

АДВОКАТ В.: Осветено ли е мястото?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Мисля, че не беше през тъмната част на денонощието, сумрак беше.

На място изчаквахме на ПТП-то и когато докладвахме все още бяхме на мястото. Колата беше извозена посредством репатрак. Колата не можеше да се движи на собствен ход и я вдигнаха на репатрака, като нямам спомен кой изпрати колата. Не си спомням дали ние извикахме репатрака  или ни беше изпратен.

 

АДВОКАТ В.: По какъв начин пробвахте да осъществите връзка с дежурния?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: По личния мобилен звъняхме, по служебната техника, която има възможност да се ползва като телефон и като станция. Ние пробвахме и по двата варианта, но не можахме да се свържем, като там остават като неприети обаждания, като при мобилните телефони.

 

АДВОКАТ В.: Нямам други въпроси към свидетеля. 

 

Свидетелят беше освободен и излезе от съдебната зала.

 

АДВОКАТ В.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ В.:  Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата по аргументи и съображения изложени в нея. Считаме, че издадената заповед Началник на сектор „П.п.” към отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас следва да бъде отменена като неправилна и незаконосъобразна. Имайки предвид събрания доказателствен материал по делото се доказва, че доверителят ми не е извършил  нарушението, за което е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от 6 месеца.

Моля да ми бъде предоставена възможност за представяне на писмени бележки във връзка изложеното по-горе от мен.

 

Съдът, с оглед направеното искане и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  09.56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: