ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 07.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав, на седми декември                                     две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

При прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 Административно дело номер 1768 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.В.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.И.М., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Гранд груп 2008”ООД, редовно призована, не се представлява.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ М.: Водим допуснатия ни в предходното съдебно заседание, който моля да бъде разпитан днес.

 

АДВОКАТ Г.: Ние също водим допуснатия ни свидетел, и моля да бъдат разпитан днес.

 

Съдът с оглед становището на страните, ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатите свидетели, които бяха въведени в съдебната зала и СНЕМА  самоличността им, както следва:

             

  С.С.Г. –г., вдовица, без родство със страните,

 

 А.С.Г. - г., семееен, без родство със страните,

 И двамата български граждани, неосъждани, ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.290 от НК. ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

 

Съдът  ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Г., като свидетелят Г. беше изведен от съдебната зала.

 

АДВОКАТ М.: Къде живеете? Познавате ли г-н Г.К.? Какво сте работили? При работата си обработвали ли сте данъчни декларации, предеклариране на имоти, да правите данъчни оценки на сгради?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Живея в гр. Поморие. Живея в непосредствена близост до жалбоподателя, която къща е на ул. „Велико Търново“ №18а. Аз живея на ул.“Княз Борис І“ №10, която е пресечка с ул.“Велико Търново“ №18а. Работила съм като данъчен инспектор. В задължението ми е влизало да обработвам декларации, да правя данъчни оценки на сгради.

 

АДВОКАТ М.: Знаете ли сградата за която се води настоящото дело и влизали ли сте в нея?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Сградата, за която се води това дело, аз визуално я познавам от много години. Преди да я предекларирам през 1998година, когато имаше задължително предеклариране на имоти, дотогава само външно я познавах. През 1998 година при предекларирането се запознах с нотариалния акт и след това съм влизала в къщата и съм запозната и вътрешно.

 

АДВОКАТ М.: Какво представлява сградата външно? Сградата променяна ли е през годините външно?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Външно сградата е един етаж долен и един горен етаж, като горния етаж е по-нисък по размери, което е видимо и се водеше като таванска стая по документи. Горната част има балкон, който покрива долната част на сградата, донякъде. В първите нотариални актове не влизаха балконите в жилищната площ, но сега от скоро влизат и балконите в площите на жилището. Тази сграда е в този вид от както аз я помня. Няма промяна на външната част и фасадата, няма никаква промяна.  През 1998година съм работила в данъчната служба и сградата дойде да я декларира бабата на това момче Г., тъй като тогава тя беше собственик с дядото. Тя донесе нотариален акт, в една стая която бяхме отворили специално за тази кампания за предеклариране. В нотариалния акт пишеше - първи жилищен етаж с площ  44 кв.м. и горе  - таванска стая 32кв.м.. Това си спомням  за сградата и си спомням, защото после като  стана момчето К. собственик, пак трябваше да се предекларира. То си пишеше - жилище, не пише таванско, складово. В нотариалния акт така пише жилище.

 

АДВОКАТ М.: Влизали ли сте в сградата? Последно кога сте влизали и за първи път кога сте влизали? Някакви външни промени по сградата и вътрешни да знаете да са правени, да сте видели?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Влизала съм вътре в сградата, като последно преди 20 дни. За първи път я знам тази къща от 60-те години, била съм на 6-7 години, играли сме с бащата на момчето заедно. Тогава не познавах вътрешното разположение на сградата, но външните черти не са променяни, като преди две години е външно санирано. Външните стени са си външни стени както са си били, като вътрешно само е сложил една врата. Като жилище се ползва горния етаж, то си пише и в  документите. Имаме и други опции можеше да бъде записано - таванско подпокривно, склад, но е записано в нотариалния акт – жилище.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ Г.: Моля да се предяви схема на свидетелката Г., находяща се на лист 116 от делото, която да посочи за коя сграда става въпрос за която говори и къде е нейната сграда?.

 

АДВОКАТ М.: Не възразявам да се предяви исканата схема.

 

СЪДЪТ

 

                                   ОПРЕДЕЛИ:

 

  Предявява на свидетелката схема, находяща се на л.116 от делото.

 

            СВИДЕТЕЛКАТА Г.:  Аз от планове не разбирам. Сградата е вътре в двора и има една голяма двуетажна сграда с изба пред нея. Тази сграда е 1/3 ид.част от цялото дворно място.  Това е втората сграда под № 2. В същия квартал живея на ул.Княз Борис І № 10.

 

         АДВОКАТ Г.: Тази сграда била ли е някога стопанска сграда? За какво е построена знаете ли?

 

          СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Сградата е закупена като сграда за живеене. Не е била стопанска сграда за животни, как да бъде на два етажа стопанска сграда. Винаги е било забранено да се гледат животни. Винаги е била на два етажа- първи етаж и таванска стая. Първият е по-висок и втория по-нисък – таванска стая. 

 

         АДВОКАТ Г.: При извършената промяна в сградата, да сте видели допълнителни колони, които да се свързват с подпокривното пространство?

         СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Нямаше колони, една голяма обща стая, която е 32 кв.м.. Това е и по документи и така е запазено.

 

           АДВОКАТ Г.: Моля да предявите на свидетелката снимковия материал на л.104 от делото, за да отговори  дали това е сградата, за която става въпрос?

 

           АДВОКАТ М.: Възразявам тези снимки да се предявяват на свидетелката, тъй като нямат доказателствена сила и  нямат и дата.

 

         Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетелката Г. снимковия материал находящ се на л.104 от делото.

 

           СВИДЕТЕЛЯ Г.: Мога да кажа, че това не са никакви снимки, това са сбирщини от фотографии. Няма такава врата и сега това може да се провери.

 

         АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

         Съдът ОСВОБОДИ свидетелят Г., която напусна съдебната зала и пристъпва към разпит на свидетеля Г., който беше въведен в съдебната зала.

 

 АДВОКАТ Г.: Къде живеете? Познавате ли Г.К.?

 

          СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Аз живея в гр. Поморие, на ул. „Княз Борис“  №54А, като имам имот и на ул.“Отец Паисий“ №11. Познавам Г.К. по физиономия. Разбрах, че неговата къща е на ул.“Велико Търново“, а моята която е на ул. „Отец Паисий“ 11 са на калкан с неговата къща.

 

  АДВОКАТ Г.: Моля да предявите на свидетеля скицата на л.116 от делото, за да отговори свидетелят къде се намира неговата къща и къде на жалбоподателя?

 

  АДВОКАТ М.: Не възразявам да се предяви схемата на л.116 от делото.

 

 СЪДЪТ

                                               ОПРЕДЕЛИ:

 

Предявява на свидетеля Г. схемата, находяща се на л.116 от делото.

 

            СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Моят имот е в съседство, а складовете ми са на калкан с тяхната къща. Едно време имаше около 40кв.м., където държаха коня, плевника и зърното. Това е до 1959 година, докато стана ТКЗС. Къщата на жалбоподателя преди това беше за яхър.

 

          АДВОКАТ Г.: Кога е била тази сграда яхър? Кога е била надстроена сградата?

 

  АДВОКАТ М.: Възразявам срещу тези въпроси, ние говорим за процесния строеж, за конкретна дата и какво е било преди това няма значение. То преди да бъде яхър и треволяк е било.

 

СЪДЪТ  допуска въпросът на адвокат Г..

 

          СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Тази постройка, която беше яхър, от моята страна виждам, че е вдигната височина за два етажа още, но калкан, а лицето е от другата страна. През 1990година направих заведението „Хъшове” и 4-5 години аз го работих със семейството си. След това се разболях и го дадох поднаем. След тези 4-5 години, след като аз работих заведението, тогава се е построило надстрояването. Някъде след 1994 -1995 година. Коригирам се, надстрояването е 2004-2005година. Аз 2000г. направих ресторанта, а не както заявих преди малко.  До момента, в който дадох ресторанта поднаем, нямаше никакво надстрояване. След като го дадох поднаем, тогава се появи надстрояването.

 

         АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

         АДВОКАТ М.: До коя година работихте ресторанта и кога стана надстрояването. Влизали ли сте вътре в таванския етаж?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: От яхър стана къща  след 2005 година, докато съм работил имаше яхър, помещение около 40 кв.м..         Не съм влизал никога в таванския етаж. От улицата се вижда, че е постройка.

 

         АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

         Съдът ОСВОБОДИ свидетелят Г., който напусна съдебната зала.

 

         АДВОКАТ М.: Преценявайки гласните доказателства, моля да съобразите, че нотариалният акт с който настоящия жалбоподател придобива дворното място със сградата е от 2004година и там нотариуса официално удостоверява, забележете - едноетажна жилищна сграда състояща се… и таванска стая, т.е. няма как свидетелят да влиза в противоречие с нотариалното удостоверяване, че към 2004 година там не е имало яхър, а сграда с таванска стая. Видимо неговите показания не кореспондират с текста на нотариалният акт, а нотариус удостоверя, че това е сграда. Ние не спорим кога е изграден таванския етаж, а кога е преустроен, защото заповедта е за незаконно преустройство, а не изграждане на тавански етаж, но това вече е въпрос по същество.

         На следващо място предвид дадените свидетелски показания, считам че се налага  изготвяне на експертиза, поискана от ответника в предходното съдебно заседание, като моля съдът да се съобрази с въпросите поставени от тях. Въпрос шест е правен. Правя искане при допускане на експертиза да бъде поставен и един въпрос от наша страна, с оглед доказателствената тежест, а именно:

 1.Вещото лице след като посети таванския етаж и опише сегашния му вид и ползваемост, да посочи има ли данни да са премествани зидове, преградни стени, носещи колони, които да влияят и засягат конструкцията на сградата и нейната носимост?

На нас ние е разпоредено да премахнем нещо, което не сме извършили. Ние твърдим, че сме извършили вътрешно преустройство, а в заповедта се твърди, че сме извършили нещо, което застрашава сградата.

 

АДВОКАТ Г.: Моля да се допусне исканата съдебно-техническа експертиза с въпроси формулирани в писменото ни становище вх.№9298/.05.10.2016 г. на л.114-115 от делото. Желаем също да допълним един въпрос, а именно:

 1. Представлява ли някоя от изградените преградни стени носеща стена на подпокривната конструкция?

Не възразявам да се допусне въпросът поставен в днешното съдебно заседание от адвокат М..

 

АДВОКАТ М.: Да се допусне и допълнителния въпрос. Ние твърдим, че това е наша собственост

 

АДВОКАТ Г.: Тогава поддържаме въпросите към съдебно-техническата експертиза от първи 1 до  5 въпрос включително, отказвам се от шести въпрос.

 

Съдът намира исканията на процесуалните  представители на страните  за допустими и относими към  предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, да отговори на въпросите формулирани от процесуалния представител на ответника в писмено становище вх.№9298/.05.10.2016 г. на л.114-115 от делото от въпрос 1 до въпрос 5 включително, както и на поставените в днешното съдебно заседание от страните по един въпрос.

 

ОПРЕДЕЛЯ  депозит за допуснатата експертиза в размер на 500лв. от които 350лв. вносими от ответника и 150лв от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на страните, че в този срок следва да се депозират доказателства за внесения депозит.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза В. А.-Д., която да се  уведоми  след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

УКАЗВА на вещото лице, че съгласно разпоредбата на чл.199 от ГПК следва да представи заключението най-малко една седмица преди съдебното заседание.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на08.02.2017година от 14.15часа, за която дата и час страните – уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:32 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: