ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 08.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми ноември                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1765 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Ищецът С. А. С. се явява лично и с адвокат С., надлежно упълномощена.

За ответника Община Бургас, се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Колев.

 

Адвокат С.: Моля да се даде ход на делото. Уточнявам претенцията ни за неимуществени вреди в размер на 400 лева, както следва: претендираме сумата от 200 лева- неимуществени вреди, вследствие съставянето на акта, наложената глоба и последвалия съдебен процес по АНД № 5940/2015 г. по описа на Районен съд Бургас и 200 лева неимуществени вреди, вследствие съставянето на акта, наложената глоба и последвалия съдебен процес по АНД № 1510/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

Юрисконсулт Р.: Да се даде ход на делото.

Прокурор КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод исковата молба на С. Анатолиевич С. с ЛНЧ ********** ***, с искане да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца:

- сумата от 600 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, произтичащи от незаконосъобразно наказателно постановление № НП 9460/15.10.2015г., представляващи заплатено адвокатско възнаграждение за представителство по АНД №5940/2014 по описа на Районен съд Бургас;

- сумата от 600 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, произтичащи от незаконосъобразно наказателно постановление № НП 881/28.01.2016г., представляващи заплатено адвокатско възнаграждение за представителство по АНД №1510/2016г. по описа на Районен съд Бургас;

- сумата от 200 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от емоционален стрес, вследствие получена покана за доброволно изпълнение;

- сумата от 200 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от емоционален стрес, вследствие съставянето на акта, налагането на глобата и последвалия съдебен процес по АНД № 5940/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас

- сумата от 200 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от емоционален стрес, вследствие съставянето на акта, налагането на глобата и последвалия съдебен процес по АНД № 1510/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

В срока по чл. 31 от ГПК е постъпил отговор на исковата молба, с което ответната страна е заявила становище за неоснователност на предявените обективно съединени искове.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят в настоящото производство фактите, на които основават своите искания и възражения. В тежест на ищеца е да докаже, че е претърпял вреди от виновно противоправно поведение на ответника, както и да докаже размера на тези вреди.

По делото не е извършено признание на права.

Липсват ненуждаещи се от доказване обстоятелства.

Страните сочат доказателства за твърдените факти.

По делото е постъпило изисканото по молба на ищеца АНД № 5940/2015г. по описа на Районен съд- Бургас.

 

Адвокат С.: Поддържам предявените искове. С жалбата съм направила искане за допускане на гласни доказателства за доказване на неимуществените вреди. Представям за справка на съда решения по идентични казуси, с оглед становището на ответната страна. Водим и преводач, с оглед на това, че свидетелят не владее на добро ниво български език.

Юрисконсулт Р.: Оспорвам така предявените искове срещу община Бургас. Поддържам отговора на исковата молба. Моля да не бъдат приети като доказателства представените решения. Нямам доказателствени искания.

Прокурор КОЛЕВ: Считам предявените искове за частично основателни. Да се приемат представените писмени доказателства. Считам, че следва да се изиска и второто АНД от районния съд, с оглед заявената претенция.

 

СЪДЪТ намира приложените към исковата молба писмени доказателства за относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материала. Следва да бъде приложено АНД № 5940/2015г. по описа на Районен съд Бургас, като по отношение на второто административнонаказателно производство следва да се изпрати на Районен съд Бургас повторно искане за представянето му. Основателно е направеното от ищеца искане за допускане до разпит на свидетел, с оглед установяване на посочените обстоятелства. Следва да се приемат за сведение и представените от пълномощника на ищеца съдебни решения. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към исковата молба писмени доказателства.

ПРИЛАГА АНД № 5940/2015г. по описа на Районен съд Бургас.

ПРИЕМА за сведение съдебни решения №9268/12.07.2017 постановено по адм.д.№2351/2017 на ВАС, решение № 259/14.12.2016г. по адм.д.№223/2016г., решение № 245/30.11.2016г. по адм.д.№220/2016г., решение № 214/26.10.2016г. по адм.д.№218/2016г., решение № 16/20.01.2017г. по адм.д.№219/2016г., решение № 258/14.12.2016г. по адм.д.№221/2016г. и решение № 17/20.01.2017г. по адм.д.№ 222/2016г. всички по описа на Административен съд Кюстендил.

ДА СЕ ИЗИСКА от Районен съд Бургас АНД №1510/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

ДОПУСКА до разпит водения от ищеца свидетел.

 

СЪДЪТ въведе в залата допуснатия свидетел.

 

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

Н.С.А., родена на 01 февруари 1953 година в Украйна. Гражданка на Руската федерация, неосъждана, съпруга на ищеца. Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината.

 

Сне самоличността на преводача, както следва:

М.И.А., родена на 15 август 1986 година в Русия, гражданин на Руската федерация. Неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност за даване на неверен превод. Обещава да даде верен превод.

Свидетелката С. на въпросите на адвокат С.: Запозната съм с правото си да откажа да свидетелствам, като съпруга на ищеца. Желая да дам показания. Живеем в кв. Сарафово на гр. Бургас с моя съпруг, който е ищец по делото. Притежаваме щанд с книги и списания, който е поставен така за да не пречи на хората. Ние сме от „Свидетели на Йехова“ и това е литература, която подбужда хората да живеят мирно в семейството, да обичат хората. Щандът беше на спирката до болницата, до МБАЛ Бургас. Стояхме, на никой не пречихме, когато дойдоха двама полицаи и казаха, че не може да стоим там и че ще ни напишат акт. С. беше с мен в този момент. На него му съставиха акт и той има проблеми със здравето, с щитовидната жлеза и за това беше много притеснен. Той имаше лекарство от 75 мг, а сега вече взима 100мг. Увеличи дозата, защото беше притеснен и затова увеличиха дозата. Не знам какво е писано в акта, защото те малко се отдръпнаха от нас и не съм виждала акта. С. се занимаваше с това, каза да не ме вмества в това дело. След като беше съставен акта, С. ми каза, че трябва той да плаща 500лв. В момента, в който получи глобата, той го преживяваше, и той и аз пиехме валериан. Причината да вземаме лекарства, беше за притесненията. Аз и днес съм притеснена, той също. Той винаги пие лекарствата, когато отива в съда или след това. След излизането на решенията в негова полза той се чувстваше, беше радостен.

Свидетелката С. на въпросите на юрисконсулт Р.: С. приема ел-тироксин за здравословния си проблем, приема ги отдавна, от 10 години. Аз приемам кардиомагнил- конкор, тези лекарства приемам всеки ден.

Свидетелката С. на въпросите на прокурор Колев: Ние често идваме като свидетели, идвахме много пъти в съда. Бях на още няколко дела. Никога не сме били в други съдилища. На него съставиха акта, срещу мен не е съставян акт.

Съдът освободи свидетелката.

 

Адвокат С.: Нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт Р.: Нямам доказателствени искания.

Прокурор КОЛЕВ: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.11.2017г. от 11.45ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: