ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На седемнадесети септември                   две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1763 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Р.М., редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Затвора – гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от инспектор СДВР Д. А. с висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на М.Р.М. против Заповед № БС 165/26.06.2018 г. на Началника на Затвора – гр. Бургас, с която на жалбоподателя М. е отказано да бъде преместен в затворническо общежитие от открит тип, с искане за отмяна на заповедта.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Поддържам жалбата. Доказателства няма да представям.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ А.: Поддържам заповедта на Началника на Затвора – гр. Бургас, с която на лишения от свобода е отказано преместване от общежитие от закрит тип в общежитие от открит тип.

Да се приемат представените от Началник на Затвора – гр. Бургас като административна преписка писмени доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответникът като административна преписка по издаване на оспорената заповед.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Уважаема госпожо съдия, смятам, че заповед № БС 164/26.06.2018 г. на Началника на Затвора – гр.Бургас е несъстоятелна, тъй като липсват мотиви, с които да се обоснове отказът да бъде заменен типът. Съществува противоречие да ми бъде отказана замяна и да бъде изменен режимът на изтърпяване на наказанието от „строг“ на „общ“. Член 66, ал. 2 във вр. с ал. 1 от ЗИНЗС гласи: „Първоначалният режим може да бъде заменен със следващия по-лек от началника на затвора след изтърпяване, включително със зачитане на работните дни, на една четвърт, но не по-малко от 6 месеца от наложеното или намаленото с помилване наказание, ако лишеният от свобода има добро поведение и покаже, че се поправя.“ Смятам, че са налице всички предпоставки и удовлетворявам тези изисквания по закон и докладът, който е изготвил ИСДВР към Затвора Дебелт го подкрепя. Също така смятам, че мога да представя документи за здравословното ми състояние, които да се вземат под внимание, тъй като имам епикриза, издадена от бургаска болница с поставена диагноза „хроничен хепатит“, който се обостри преди една година и ми предстои лечение и тъй като съм в общежитие от закрит тип това налага по-бавно се случват нещата. Една година откакто е установено и почти нищо не е направено, така че това е още една предпоставка да ми бъде заменен типът.

Молбата ми е да ми бъде даден шанс да изтърпя наказанието при по-добри условия.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ А.: Заповед № 164 от 26.06.2018 г. на Началника на Затвора – гр. Бургас заменя режима на лишения от свобода от „строг“ на „общ“, а със заповед № 165 се отказва неговата прекатегоризация в по-лек тип. Това, което е мотивирало отказа, е изложено в заповедта и е че лишеният от свобода при постъпването си в затвора е допуснал няколко дисциплинарни нарушения, след което се ангажира в социалната дейност, демонстрира добро поведение и администрацията на затвора е подкрепила това добро поведение като е сменила режима, но е счела, че при наличието на тези наложени дисциплинарни наказания все пак е необходимо неговото поведение да продължи да бъде наблюдавано в закрития тип, което е основанието на този етап да му откаже прекатегоризацията.

РЕПЛИКА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ М.: Във връзка с тези дисциплинарни наказания, те са повече от преди година, след което имам изготвена награда от ИСДВР заради участие в спортни мероприятия и курсови работи. С тези неща декларирам съзнателната промяна, че не искам да имам нищо общо с криминални прояви.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: