ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 16.10.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шестнадесети октомври                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: М.М.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1763 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Г.Я.П., редовно и своевременно призован, явява лично  и с процесуален представител адв.В.С. от ВАК, надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован,  не изпраща  представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС  се явява прокурор М..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР М.:Да се даде ход на делото.

 По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по искова молба от Г.Я.П., ЕГН **********, чрез пълномощник адв.В.Д.С. *** с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 600.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди и 300.00 лева обезщетение за неимуществени вреди, изразяващисе в силен емоционален стрес и притеснения, причинени в резултат на отмененото от съда НП-7539/15.07.2015г. издадено от зам. Кмета на община Бургас,  ведно със законната лихва върху тази сума от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане.

Указва на страните,  че следва да докажат твърденията си, както и да представят доказателства относно заявените от тях обстоятелства.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.С.- Нямам възражения по доклада. Имуществените вреди представляват направения  разход за адвокатско възнаграждение при отмяна на наказателното постановление,  приложено към документите,  както и към самата преписка. Това представляват имущестените вреди, които  е претърпял доверителят ми. Молим да бъде допуснат един свидетел, който водим.

ПРОКУРОР М.- Нямам възражение по доклада. Няма да соча доказателства. Нямам възражения да бъде допуснат  до разпит водения свидетел.

Съдът въведе в съдебна зала водения свидетел, на когото сне самоличност, както следва:

Н.М.П.- ЕГН **********, българка, български гражданин, със средно образование.

НАТАЛИЯ П.- Съпруга съм на ищеца по делото. Съгласна съм да дам показания.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

ВЪПРОС НА АДВ.С.- Може ли да ни кажете кога съставиха акт на съпруга Ви и по каква причина?

СВИДЕТЕЛЯТ П.- Преди две години, юли месец, на гарата беше помолен  от наши приятели да дойде на помощ, защото телевизя „Скат” ги притесняваше и той беше наблизо и се отзова. По телефона му се обадиха. И той дойде. Като пристигна,телевизия „Скат” го заплашвали  с обидни думи.  Полицията му състави акт, съпругът ми беше шокиран. Телевизия „Скат” го заплашвали, снимали, много хора е имало там. На него направиха акта. След като направиха акта  не си спомням дали се издаде аказателно постановление. Моят съпруг обжалва глобата пред съда. Помня,  че имахе едно дело,  той беше много притеснен, ангажирахме адвокат. Той се яви с адвокат, това не  е нещо което правим всеки ден. След като отмениха  наказателното постановление беше по-спокоен,  но  психическата травма си остана, налагаше се да взима лекарства, сънят му се наруши. Две години минаха, но...

 ВЪПРОС НА ПРОКУРОР М.-  Вие бяхте ли на мястото?

СВИДЕТЕЛЯТ П. – Не, аз бях на друго място. Определено той беше възмутен не е очаквла такова нещо да се случи. Беше възмутен от камери,  полиция, все едно че е престъпник,  а той не е. Той ми разказа, че едния от журналистите го е дърпал и е искал да вземе количката. Количката беше щанд  с нареден библейска литерутара, той е искал да се защити. Това беше от страна на журналистите. Не се е възмущавал от представители на реда. Но като цяло стреса, който преживя беше заради случая.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР М. – Основното, което е казахте е възмушението, това с този  телевизионен екип ли  било свързано?

СВИДЕТЕЛЯТ П.- Да, да дойдат и да Ви снимат! Ние  сме мирни граждани, със законна дейност и не правим нищо лошо. Ние тогава се грижихме за неговите родители  и се притеснявахме да не гледат репортажа. Преди много години на него му се случи пак, със същата телевизия.

СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

Свидетелят П. беше освободен от съдебната зала.

АДВ.С.- Нямам други доказателствени искания. Представям списък с разноските.

ПРОКУРОР М.- Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.С.- Моля да уважите предявения иск. Считам, че са налице трите комулативно свързани предпоставки, а именно отмяна на наказателното постановление,  причинени имуществени вреди, възлизащи на 600.00 лева за заплащане на адвокат,  от който да бъде представляван, както и за неимуществени вреди, които доказахме. Доказахме дискомфорта,  че е бил сниман, полицейските служители са съставили акта в присъствието на много хора. Той се е чувствал като престъпник. Тези неимуществени вреди претендираме  в размер на 300.00 лв. Моля да ни се присъдят разноските.

ПРУКУРОР М.- Считам иска за неоснователен и недоказан. Основателността предполага комулативното наличие на незаканосъобразни действия на органа, наличие на вреди и причинно-следствена връзка. По отношение на неимуществените вреди, видно от показанията на свидетеля  ищеца е  имал  негативни и лоши преживявания след случая по отношение на журналистите, а не към лицата, които са съставили акта. Неговото възмущение   е било насочено по повод на обстоятелството,  че е бил заснет,  като той никога не е имал претенции към длъжностините лица. Исковата молба съдържа общи декларативни изявления,   без индивидуализация, които да  се отнасят до личното положение на  ищеца. Липсват претърпени вреди и причинна връзка. Моля да отхвърлите иска изцяло.

АДВ.С.- Считам, че искът ни е доказан. Във връзка с тълкувателно решение №1/2017 година на ВАС. Доказали сме причнно-следствената връзка,  а именно платения хонорар,  а неимуществените вреди - ако телевизия „Скат”  не бяха повикали обществена охрана и полиция едва ли би се стигнало до издаване на наказателно постановление. Самото отразяване  от телевизията допълнително е стресирало ищеца. Свидетелят каза, че е имало възрастни родители, които са се притеснявали. Също неспането, безсънието, взимането на лекарства, един дискомфорт от воденото  на такова дело, за което имаме писмени доказателства.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: