ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и седми октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1763 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:56 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.С.Н., редовно призован, не се явява и не  изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ К.Г.К. – младши полицейски инспектор при Районно управление – Царево, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА молба от пълномощника на жалбоподателя, в която моли да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба от Н.С.Н. против заповед за задържане рег. № 302зз-182от 10.08.2016 г., издадена на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за министерството на вътрешните работи от К.Г.К., на длъжност младши полицейски инспектор при РУ – Царево.

С молба вх. № 9578/14.10.2016 г. от РУ – Царево по делото е постъпило удостоверение рег. № 251000-22737/11.10.2016 г. на К.Г.К., както и уведомително писмо за образувано ДП № 302 ЗМ-203/2016 г. по описа на РУ – Царево.

В изпълнение указанията на съда съгласно определение № 1635/29.09.2016 г., с писмо вх. № 9580/14.10.2016 г. от РУ – Царево е постъпило заверено копие от докладна записка.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 9835/25.10.2016 г. от адв. Цветанка Михайлова – пълномощник на жалбоподателя, в която прави искане за даване ход на делото и приемане на приложените от ответника писмени доказателства. Заявява, че няма да сочи доказателства, както и че няма доказателствени искания. Излага становище по съществото на спора.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка с доказателствата в нея.

ПРИЕМА представените с писмо вх. № 9580/14.10.2016 г. докладна записка и представените с писмо вх. № 9578/14.10.2016 г. удостоверение рег. № 251000-22737/11.10.2016 г. на К.Г.К., както и уведомително писмо за образувано ДП № 302 ЗМ-203/2016 г. по описа на РУ – Царево.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: