ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 15.01.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети януари                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. С.Д.

      2. Л.А.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: В. Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

КНАХ   дело    номер   1762     по    описа    за   2008  година.

На именното повикване в  10.55 часа се явиха:

 

Касаторът – Изпълнителна дирекция „Автомобилна администрация”, редовно призован, явява се адвокат Ч., упълномощен от по-рано.

Ответникът – Г.В.К., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Чакърова.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВ. Ч. – Поддържам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ - Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

АДВ. Ч. – Моля да уважите касационната жалба по изложените в нея основания. Коментара относно неправилното използване на уреда и индивидуализирането на деянието в наказваща норма не е основание за отмяна на наказателното постановление, тъй като законодателя не може да предвиди множеството житейски хипотези, които могат да се реализират при неправилно използване на едни уред. Не може да се индивидуализира деянието освен в неговото описание, тъй като неправилното използване на уреда се явява действие или бездействие, като е налице нарушение и за това е наложена санкция на проверяваното лице. Считам, че прецизно и точно в акта е описано в какво се състои неправилното използване на уреда. В този смисъл неправилно първата инстанция интерпретира глагола „използва”, който предполага действие. Считам, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което да бъде потвърдено наказателното постановление.

ПРОКУРОРЪТ - Считам решението на първоинстанционния съд за законосъобразно и моля да бъде оставено в сила.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: