ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 15.01.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети януари                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. С.Д.

      2. Л.А.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: В. Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

КНАХ   дело    номер   1761     по    описа    за   2008  година.

На именното повикване в  10.50 часа се явиха:

 

Касаторът – Б.Е.Ч., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – Бургас, редовно призован, явява се адвокат Ч. редовно упълномощен.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Ч.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВ. Ч - Оспорвам касационната жалба. Считам представените доказателства, конкретно маршрутно разписание за неотносимо към спора, като не касае датата и деня, в която е извършен превоза, не е свързано с предмета на настоящото дело. Други доказателства няма да соча.

ПРОКУРОРЪТ – Няма да соча други доказателства. Моля да се приемат представените такива с жалбата.

 

Съдът намира, че представените доказателства с жалбата следва да се приемат, по тяхната относимост към спора ще се произнесе в крайния съдебен акт. Поради липса на други доказателствени искания, следва да се приключи събирането на доказателствата и да се даде ход по същество.

 

Предвид горното съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА думата по същество:

 

АДВ. Ч – Моля да оставите жалбата без уважение, като неоснователна тъй като видно от представените доказателства в първа  и сегашна инстанция маршрутното разписание е дописвано от кмета на общината, с кое е променен деня за извършване на обществен превоз, който по Закон и по Наредба № 2 е недопустимо. Редът за одобряване на маршрутни разписания от категорията републикански превози е предвиден в чл.12 ал. 2. Това маршрутно разписание се одобрява от Министъра на транспорта и съобщенията, а не от кметът на населеното място. За извършените нарушения законодателят предвижда санкция от Министерството на транспорта и съобщенията. Безспорно е извършено административно нарушение, но такава санкция няма от Министерството на транспорта.

ПРОКУРОРЪТ - Считам, че жалбата е неоснователна. Да се потвърди решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: