ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 05.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На пети декември                                   две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1756 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТРЕЙД КА“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат М., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РИОСВ Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ М.: Водим свидетеля, който е допуснат при довеждане. Както виждам се явява и призованият свидетел. Моля да се разпитат.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се разпитат водените от нас свидетели Д.И. и З.Д..

 

Съдът СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

В.М.И. – 48 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

З. Т. Д. – 51 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, работи в община Царево.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

Д.И.И. – 44 години, българска гражданка, неосъждан, без дела и родство със страните. Работи в РИОСВ –Бургас.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

К.М.К.  51 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля К.. Останалите свидетели изведени от залата.

 

АДВОКАТ М.: Моля на свидетеля К. да бъде предявено сведение, находящо се л. 13 от делото.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля К. сведение, находящо се на л.13 от материалите по делото.

 

АДВОКАТ М.: Господин К., това Вашият почерк ли е и кога написахте това сведение?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Сведението написах на място. Датата е същата – 29.07.2016 г.

АДВОКАТ М.: Защо го написахте?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Защото със семейството си ходихме на плаж  „Силистар“ и се оказа, че сме спрели в защитена зона и от РИОСВ дойдоха с полицейски патрул на проверка и ме накараха да напиша обяснения, защо съм спрял там.

АДВОКАТ М.: Защо спряхте там?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Спрях там, защото предния ден служител на фирма, която не знам как се води, стоеше и ме насочи да паркирам. Всъщност бил съм там два пъти – предния и този ден. Предния ден имаше човек със светлоотразителна жилетка в началото на черния път и събираше такса 1 лев. Обясниха ни, че трябва да платим такса, тъй като е платено паркирането. Заплатих таксата и ми казаха: „На място има хора, които ще кажат къде ще паркирате.“  Продължихме с колата, стигнахме до мястото, където се паркира и там други служители на тази фирма, или не знам какви служители са, ме попитаха дали е платено. Аз отговорих, че е платено  и показах касовия бон и те ми казаха, че за таксата, която съм платил от 1 лев, местата за паркиранe са тези. Показаха ми мястото, където мога да паркирам срещу тази такса, която съм платил, тъй като на място имаше ограден с ленти друг паркинг, за който искаха 4 лева плащане на място. Може би друга фирма поддържа този паркинг, но казаха за тази такса трябва да паркирам колата пак с такива ленти оградено означено място.

Паркирах колата, направихме плажа и се прибрахме. На следващия ден, въпросният този 29.07.2016 г., пак ходихме на същия плаж, само че човекът, който събираше тази такса в началото на пътя, него ден го нямаше. Продължихме си, стигнахме до мястото, където паркирах предния ден. Там пак имаше хора с такива жилетки, които ни упътиха пак на същото място да спрем. Спрях, направих си плаж и на излизане от плажа имаше проверка от РИОСВ и полицията и казаха, че сме спрели в защитена зона.

На втория ден не платих такса, защото нямаше на кого да платя.

АДВОКАТ М.: На втория ден не платихте и не ви издадоха касов бон?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, имам от предния ден когато имаше човек.

АДВОКАТ М.: Защо сте написали в сведението, че на 29.07.2015 г. сте платили такса за паркиране на автомобила?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, аз на 29.07.2016 г. не съм платил.

АДВОКАТ М.: Това място, на което спряхте, беше ли маркирано с табела и лента?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Мястото, на което паркирах, с бяло-червена лента беше означено като проход. Имаше спрени и други коли и хората казаха до 25 автомобила може да поеме. Броиха ги, казаха, че може да паркирам и паркирах.

АДВОКАТ М.: Колко коли бяха?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Над 20 изброиха.

АДВОКАТ М.: Но на 29.07.2016 г. не сте плащали?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, но там на място имаше трима-четирима служители, на коя фирма са не знам, които ни упътваха кой къде да спре.

АДВОКАТ М.: Тоест този касов бон е от 28.07.2016 г.?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, този фискален бон, който е към сведението ми, е от 28.07.2016 г. Запазих го, защото стоеше на таблото на автомобила ми. Представих го на служителите от полицията, за да обясня каква беше процедурата предния ден, как съм влезнал, защо сега съм влезнал, защото следвайки процедурата предния ден мислех, че и този ден ще бъде така и те ме задържаха като свидетел.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля К..

ЮРИСКОНСУЛТ К.: И двата дни  ли паркирахте на едно и също място след като някой Ви е указал къде?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, където са ми казали, там съм паркирал, без да се отклонявам.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: От лицата, на които свали самоличността съда, познавате ли някой?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, никой не познавам. Когато госпожата каза, че работи в РИОСВ, си спомням, че имахме разговор.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля К..

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Претендирам заплащане на пътни разноски. Дойдох с личната си кола.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ определеният от съда и внесен от жалбоподателя предварителен депозит на свидетеля след представяне от негова страна на банкова сметка, по която да му бъде преведена сумата от 50 лева.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля К. и той напусна залата.

 

В залата бе въведен свидетелят И..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля И..

АДВОКАТ М.: Къде работите?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: На паркинг „Силистар“.

АДВОКАТ М.: За „Трейд Ка“ ЕООД ли работите?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да.

АДВОКАТ М.: Работата Ви включваше ли посещение на терена?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да.

АДВОКАТ М.: Как го бяхте организирали паркомястото в „Силистар“?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Паркомястото бяхме го организирали, като изчистена площ, заградена с лента и с 80 паркоместа за автомобили, които посещават паркинга.

АДВОКАТ М.: Как ставаше достъпът?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Ставаше по един чакълиран път, който водеше  до паркинга и оттам продължаваше и водеше до друг паркинг. Два паркинга са. „Трейд ка“ ЕООД стопанисваше единия паркинг, който беше в началото на „Силистар“, а вторият паркинг беше по-близко до плажа. Двата паркинга имаха разстояния някъде около 500-600 м едни от друг. Те са от друга фирма.

АДВОКАТ М.: Оградената територия как я определихте?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Тя беше определена от РИОСВ и ние я почистихме от камъни, от неща, които пречат за автомобилите и там паркираха автомобилите.

АДВОКАТ М.: Къде се събираше таксата за Вашия паркинг?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Събираше се в началото на нашия паркинг, на самия път.

АДВОКАТ М.: Към подхода?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да.

АДВОКАТ М.: А този път преминава през Вашето паркомясто или заобикаля към плажа?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Този път преминава покрай нашето паркомясто и продължава към морето, отива на другия паркинг.

АДВОКАТ М.: Може ли човек да стигне до морето без да спре при Вас?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Може, защото по един и същи път се движат автомобилите.

АДВОКАТ М.: А през маркираната зона път минаваше ли до морето?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Минават много пътищата, защото се отъпкват, стават черни пътища. Парцелите не са оградени.

АДВОКАТ М.: Но пътят към морето оставаше свободен?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да, пътят към морето оставаше свободен.

АДВОКАТ М.: На 29.07.2016 г. колко коли паркираха във Вашия паркинг и пренасочвали ли сте колите другаде?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: На 29.07.2016 г. са паркирали 15 автомобила на нашия паркинг и 15 автомобила са таксувани. Този ден беше много тежък. Под натиск на общинска администрация и РИОСВ не можехме да работим. Това ставаше сутринта от общинските служители и след обяд от РИОСВ.

АДВОКАТ М.: Защо Ви забраняваха да работите?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Защото казваха, че сме таксували автомобилите на пътя, а парцелът ни е отдаден целият по наем и там юридически път не съществува. За нас си ги таксуваме на нашето място, но те казаха, че нямаме право там да ги таксуваме и имахме неприятности почти през целия туристически сезон.

АДВОКАТ М.: 29.07.2016 г. кой ден за работа ви беше?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Някъде трети или четвърти ден. На 28.07.2016 г. имаме 76 автомобила, а на следващия ден – 29.07.2016 г., имаме 15 автомобила и аз се чудя как предния ден нямаме нарушения.

АДВОКАТ М.: Всеки ден ли ви проверяваха?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Всеки ден общината и полицията ни правеха протоколи. Общинският служител в момента е извън съдебната зала.

АДВОКАТ М.: На 29.07.2016 г.  колко човека работеха на паркинга, освен Вас?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Един касиер и аз. Лятно време туристите пристигат и не могат да се ориентират. Това не е  магистрала, аутобан да е отбелязано с табели и всички се лутат. Бяхме двама служители.

АДВОКАТ М.: Спомняте ли си този човек К.К. да е бил пренасочван на друго място?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не го познавам.

АДВОКАТ М.: Насочвали ли сте някого да паркира в друг частен имот, не в оградената зона?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Ние  не сме го насочвали, няма смисъл. Насочваха ги другите. Концесионерът по плажа имаше интерес да влизат на други места и да не плащат и затова се получи хаос.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля И..

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Възможно ли е другите двама служители да са ги насочвали?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Нашите паркоместа са 80 и като се запълнят спираме да работим.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: При условие, че има два паркинга, казахте, в началото на пътя ли таксувате колите?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Какво представлява този път? Има ли друг начин, по който колите могат да минат до плажа?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Няма друг път, по този път се влиза.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Тоест на вяска преминала кола взимате такса?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не е така. Казваха: „Ние не искаме на този паркинг, искаме на другия“, и колите, които не са таксувани, отиваха на другия паркинг?

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Казахте, че в началото на пътя събирате такса?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да, за нашето място няма юридически път. Ние сме решили, че е там. Имаме точка, която е определена от регионалната инспекция.

АДВОКАТ М.: Можеше ли човек да мине през имота ви  и да отиде до плажа без да спира и да плаща?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да, може, защото ние искахме да сложим портал и да пускаме контролирано, обаче не ни разрешиха. Казаха, под натиска на общината и на полицията, ние да пропускаме автомобилите свободно. Заплашваха с арест.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Това кога стана?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: По средата на лятото.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: След тази дата или преди?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Преди датата. Ние след датата преустановихме работата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля И..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля И. и той напусна залата.

 

В залата беше въведен свидетелят З.Д..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Д..

ЮРИСКОНСУЛТ К.: На 29.07.2016 г. направихте ли проверка на дружеството „Трейд Ка“ ЕООД на тяхното място за паркиране на коли?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Правили сме проверка съвместно с РИОСВ, за датата не мога точно да кажа, но съставихме протокол заедно със служители на РИОСВ.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да предявим на свидетеля З.Д. протокола, находящ се на л. 31-32 от делото.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля Д. протокол на л. 31-32 от материалите на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Какво установихте при тази проверка?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Ние на 20.07.2016 г. съвместно с РИОСВ съставихме протокола.

АДВОКАТ М.: Датата е неотносима, тъй като в обжалваната заповед нарушението, заради което се твърди, че е наложена принудителната административна мярка, е категорично посочено на 29.07.2016 г. Господинът не е бил на 29.07.2016 г. Видно от съдържанието на протокола там са били Д.И., Т.М., В. И., който разпитахме преди малко и Д.Д.. Мярката е за 29.07.2016 г. Дата 20.07.2016 г. е ирелевантна.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към свидетеля Д..

АДВОКАТ М.: Нямам въпроси към свидетеля Д..

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля Д. и той напусна залата.

 

В залата беше въведена свидетелката Д.И..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпита на свидетелката И..

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Работя като началник отдел в РИОСВ Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: На 29.07.2016 г. къде и какво установихте?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: На 29.07.2016  бях на проверка с колегите Т.М. – директор на дирекция КОСПД, инспектор Дачев и полицията и установихме, че в имота на „Трейд Ка“ ЕООД има паркирани 10 автомобила. Отидохме на проверка и в други два имота, които се намират непосредствено до плажа. При подхода на единия от имотите имаше полиетиленова лента и табелка частен имот. Зад него имаше паркирани автомобили. Имотите са частна собственост и публична общинска собственост, като единият попада освен на територията на парк „Странджа“ и в границите на защитена местност“ Силистар“ – говоря за единия от имотите, който е общински. Другият е частна собственост. И в двата имота имаше паркирани автомобили. Изчакахме да се появи някой собственик на автомобил и когато си тръгваше от плажа към единия от автомобилите спряхме лицето, което е г-н К., ако не бъркам името, и инспектор Дачев взе сведение от него. Той каза, че е насочен на мястото за паркиране от служител на „Трейд Ка“ ЕООД и същия ден на 29.07.2016 г. не му е поискана такса, но предходния ден също е бил на това място, паркирал и му е издаден касов бон, който ни беше предоставен.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Освен този паркинг, който е съгласуван с РИОСВ, друг паркинг има ли съгласуван на това място?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: РИОСВ съгласува зона за временен престой на автомобили на „Трейд Ка“ ЕООД и на „Мулти левъл“, тоест има и друга такава зона, съгласувана от РИОСВ, за местността „Силистар“ на територията на Природен парк „Странджа“, който се намира източно от парцела на „Трейд Ка“ ЕООД по-близо до морския плаж.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Г-н К., там ли беше паркирал на паркинга на „Мулти левъл“?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Не, той беше паркирал зад полиетиленовата лента, в един от другите два имота – частния имот.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Това ограждение на „Мулти левъл“ ли е?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Не, това ограждение не е на „Мулти левъл“.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: А къде се намира техният паркинг?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Към морския плаж „Силистар“ има общински път, полски път. Зоната за временен престой на автомобили на „Мулти левъл“ е вляво от пътя. Пътят стига без изход до частния имот. Другият, който има такава полиетиленова лента и пише частен имот, след него няма вече път. Г-н К. е бил паркирал в частния имот, след който няма път.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Казвате, че пътят е общински. Общински ли е пътят и установявали ли сте „Трейд Ка“ ЕООД да е взимал такса за преминаването?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: В деня, в който извърших проверката, лицето, с което разговарях – г-н К., установих, че същия ден не е платило исканата такса.

Господинът, който е паркирал, каза, че му е указано да паркира на място, където му е удобно, от служител с жилетка на „Трейд Ка“ ЕООД. От асфалтовия път Царево-Резово към морския плаж се минава по полски път – общинския път. Той преминава през имота на „Трейд Ка“ ЕООД. Когато автомобилите стигнат там, служител на „Трейд Ка“ ЕООД е взимал такса предходни дни, а в същия ден е без такса, и е указвал на хората, желаещи да паркират, къде да паркират. На 28.07.2016 г. е вземана такса, а на 29.07.2016 г. не е вземана такса. Освен това, при едната проверка г-н М. показа дневник с касови бележки, с които е събирал такса и не отрече, че е събирал такса и за преминаване, но след като му е извършена проверка от община Царево е преустановил събирането на такава такса за преминаване по пътя, а само за паркиране в зоната за временен престой. Имаше значителна разлика в размера на оборота в деня, в който е събирал такса за преминаване и в дните, в които не е събирал. За това говори дневник  за събирана такса.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Свободен ли беше паркингът на „Трейд Ка“ ЕООД и защо се наложи да се паркира на други места?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Зоната на „Трейд Ка“ ЕООД е значително по-голяма и тъй като на нея имаше само десет автомобила паркирани и имаше доста свободно място, би следвало г-н К. да паркира в тази зона.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към свидетелката И..

АДВОКАТ М.: Вие сте били, доколкото разбирам, на две дати – 20.07.2016 г. и 29.07.2016 г. На 20.07.2016 г. сте подписали констативен протокол. Защо тогава в него не сте посочили, че се събира такса за преминаване по пътя? Такова нещо няма, а го казахте и то в множествено число.

СВИДЕТЕЛКАТА И.: На 20.07.2016 г. бях на проверка във връзка с подадено уведомление в РИОСВ за инвестиционно предложение за изграждане на зона за временен престой на автомобили от „Трейд Ка“ ЕООД. За същото инвестиционно предложение нямаше издаден краен административен акт от РИОСВ. Във връзка с подаденото уведомление извърших тази проверка и установих, че е извършено почистване на тревна и храстова растителност в част от този имот, който е отдаден с договор на „Трейд Ка“ ЕООД на площ по-малко от декар и имаше паркирани автомобили. Зоната не беше обозначена по никакъв начин. Не съм установила в този ден дали тези паркирани автомобили са там срещу заплащане, но дейността, която извършва „Трейд Ка“ ЕООД е без съответно съгласуване или разрешение от РИОСВ като компетентен орган.

АДВОКАТ М.: Второто посещение е на 29.07.2016 г. Между двете дати не сте ходили?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Не съм ходила.

АДВОКАТ М.: Да разбирам ли, че К.К. не е бил спрял, не е било престой в имот на „Трейд Ка“ ЕООД?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Да.

АДВОКАТ М.: Да разбирам ли, че не сте го видели спрял и в другия имот, защото той излизал от него, бил е в движение и вие сте го спрели? Казахте, че е излизал от другия имот. Как разбрахте докъде са границите на имотите?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Зоната за временен престой на „Мулти левъл“ е обозначена на място. От дългогодишната ми работа в РИОСВ съм запозната с границите на общинския имот, който е част от защитена местност „Силистар“ и съседния – частна собственост, в който беше паркиран автомобилът на г-н К., тъй като за него в предходни години също е имало заявление за съгласуване на дейност „изграждане на зона за временен престой“.

АДВОКАТ М.: Карта ползвахте ли?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: В момента на проверката не.

АДВОКАТ М.: Как се ориентирахте на терена?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Служебно ми е известно.

АДВОКАТ М.: Как разбрахте, че онзи неназован служител със светлоотразителна жилетка е служител на „Трейд Ка“ ЕООД? Защо не отидохте да вземете трудов договор?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Г-н К. е дал сведение пред орган на МВР и аз оттам, от сведението разбирам,  че това е служител на „Трейд Ка“ ЕООД, който му е указал къде да паркира.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към свидетелката И..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетелката И. и тя напусна залата.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът, с оглед липсата на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Аз ще Ви помоля по изложените в жалбата аргументи да отмените изцяло заповедта за налагане на принудителната административна мярка. Считам, че те не доказаха абсолютно и обвързващо при условията на пълно и главно доказване твърдяно административно нарушение, което да е основание за налагане на принудителна административна мярка, както и не доказаха конкретно опасност и заплаха за компонентите на околната среда, които според закона са основание за налагане на принудителна административна мярка.

Моля за присъждане на разноските.

Ще представя писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите заповедта като законосъобразна в изискваната форма от компетентен орган.

Аз също ще се възползвам от правото за представяне на писмени бележки.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: