ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 15.10                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети октомври                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1753 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Н.И., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

За ОТВЕТНИКА Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Д.Н.И. против Заповед № РД-682/25.02.2013 година на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, с която се прекратява действието на безсрочно разрешително за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав № 02102794 от 01.06.2007 година, издадено на риболовен кораб с външна маркировка „ЦР 377” и име „Симона”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаема г-жо съдия, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури-София, чиито представител съм аз, счита жалбата за неоснователна и моли да я оставите без уважение. Няма да сочим нови доказателства и нямаме доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка и нарочна молба писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.:  Уважаема г-жо съдия,  събрали сме се днес да разгледаме един случай, в който Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е извършила отнемането на безсрочното разрешително на г-н И.. В тази връзка процедурата е законосъобразно проведена, при стриктно спазване на АПК и считам, че уважаемия съд следва да потвърди заповедта.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: