ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 24.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и четвърти юни през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., за ОП-Бургас прокурор Г. М., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 174 по описа за 2015 година.                 

   

На именното повикване в 15.15 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Н.Р.Д., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ по иска Главна дирекция „Изпълнение наказанията”- София, редовно призован, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Г.М.

 

Не се явява свидетелят М.К.К., нередовно призован. Призовката от Затвора Бургас е върната с отбелязване, че лицето е освободено от Затвора. Свидетелят е призован на домашния му адрес, като призовката е върната с отбелязване, че лицето е търсено многократно и не е открито.

 

Не се явява СВИДЕТЕЛЯТ Н.Д.Д., редовно призован.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

С молба вх. №3938/27.04.2015година, ищецът Д. е конкретизирал фактите и обстоятелствата, които иска да докаже със свидетелските показания на свидетелите Д. и К..

С Определение от 15.05.2015година в закрито заседание, съдът е допуснал разпит на свидетелите Д. и К., които да бъдат призовани.

 

ПОСТЪПИЛО е писмено становище вх.№5705/17.06.2015година от процесуалния представител на ответника юрисконсулт Ч., с което моли да се даде ход на делото в негово отсъствие и взема становище по съществото на спора.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Не поддържам доказателственото искане за разпит на свидетелите Д. и К. и моля същите да бъдат заличени. Не искам да се разпитват свидетели.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не се противопоставям на изразеното становището на ищеца за заличаване на свидетелите. Не държа на тези свидетелски показания.

 

Съдът, като съобрази заявеното лично от ищеца в днешното съдебно заседание и с оглед писменото становище на представителя на ответника, както и заявеното от представителя на ОП-Бургас намира, че поради изменение на обстоятелствата, следва да бъде отменено определението на съда от 15.05.2015година, постановено в закрито заседание, с което съдът е допуснал събирането на гласни доказателства чрез разпит на свидетелите Д. и К..

По изложените съображения и на основание чл.253 от ГПК, във вр. чл. 144 от АПК, вр.1, ал.1 от ЗОДОВ съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 15.05.2015 година, постановено в закрито заседание, с което са допуснати до разпит свидетелите  Н.Д.Д. и М.К.К..

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОР: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата и се даде ход по същество.

 

СЪДЪТ съобрази становището на страните, дадено в днешното съдебно заседание, както и писменото становище от 17.06.2015година на представителя на ответника, и липсата на доказателствени искания, счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Поддържам исковата молба като съм я предявил и моля да осъдите ответника да ми заплати обезщетението.

Моля съобщенията до мен да бъдат изпраща на адрес -  гр.Бургас, ж.к.Меден рудник, бл.128, вх.6 ет.4, ап. 94, тъй като след 11 дни излизам от Затвора Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н съдия считам, че предявения иск е неоснователен и недоказан, поради липса на кумулативните предпоставки на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. В хода на административния процес не се събраха писмени и каквито и да е гласни доказателства в подкрепа на твърдението на ищеца, че е претърпял неимуществени вреди, които да са в причинна връзка с действията или бездействията на ответника. В този смисъл, моля да отхвърлите предявения иск, като неоснователен и недоказан.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.27 часа.

 

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: