ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На четиринадесети януари                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1748 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 11.45 часа се явиха:

 

Жалбоподател – Й.Г.Б., редовно призована, се явява лично.

Ответник по оспорването – Директор на РУСО – гр. Бургас, редовно призован, явява се юрисконсулт М. С, редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Б.: Поддържам жалбата.

Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Няма да соча доказателства.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, а предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход по същество.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Б.: Моля да бъде отменено това решение, защото аз смятам, че след като на други хора, които са в моето положение, им актуализираха и увеличиха пенсиите, трябва да увеличат и моята пенсия, а те ми отказаха.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С:  Моля да потвърдите решението на Директора на РУСО – гр. Бургас.

По отношение искането на жалбоподателката да бъде преразгледан коефициентът в настоящото производство не следва да се раглежда законосъобразност на общ административен акт. Предвид това, моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна. Пенсията на жалбоподателката е изчислена на основание подзаконови нормативни актове, които сочат конкретен коефициент и той не може да бъде увеличаван или намаляван по преценка на административния орган.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: