ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 07.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми декември                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

    ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

       2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар:  С. Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело  номер 1745 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:53 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА Окръжна прокуратура - Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор  Стоянова.

За ОТВЕТНИКА Общински съвет - Малко Търново, редовно призован, не се явява представител.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

ДОКЛАДВА, че от председателя на Общински съвет - Малко Търново е постъпило писмо вх. № 11648/03.11.2017 г. във връзка със задълженията, които съдът му вмени от предходно съдебно заседание, в което председателят на общинския съвет е заявил, че решение № 266/15.09.2017 г. е влязло в сила на същата дата. Към писмото е приложено решението на общинския съвет.

 

Съдът счита, че на тази дата решението не би могло да влезе в сила, тъй като то е обжалваемо. Може да бъде оспорено от Областен управител или от някой от адресатите.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че наредбата на Общински съвет - Малко Търново до 07.12.2017 г. е влязла в законна сила. Няма  данни същата да е обжалвана от областния управител.

 

Съдът счита, че следва да задължи председателя на Общински съвет – Малко Търново да посочи на коя дата решение № 266/15.09.2017 г. е било съобщено на Областен управител на област Бургас, както и да посочи дали решението е било обжалвано.

 

По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА председателя на Общински съвет – Малко Търново, в тридневен срок от съобщаването, да посочи на съда датата, на която решение № 266/15.09.2017 г. на Общински съвет – Малко Търново е съобщено на областния управител, както и да посочи дали общинският съвет е страна в съдебно производство, по което решение № 266/15.09.2017 г. е предмет на оспорване.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.01.2018 г. от 10.20 часа, за която дата страните да се считат за редовно уведомени съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се изпрати съобщение на председателя на Общински съвет – Малко Търново за дадените указания на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.02 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: