ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 15.01.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети януари                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. С.Д.

      2. Л.А.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: В. Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

КНАХ   дело    номер   1744     по    описа    за   2008  година.

На именното повикване в  10.40 часа се явиха:

 

Касаторът – Изпълнителна дирекция „Автомобилна администрация”, редовно призован, явява се адвокат Ч, упълномощен от по-рано.

Ответникът – Н.П. М, редовно призован, се явява лично.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Ч.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВ. Ч – Поддържам касационната жалбата. Няма да соча други доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ М – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам искания по доказателствата. Моля да приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

АДВ. Ч – Считам, че нарушенията, които обсъжда първата инстанция с решението са несъществени, тъй като случаите по разпоредбата на чл. 79 ал.2 от Наредба № 33 и чл.10 ал.1 от Закон за автомобилните превози  описват състав на едно и също административно нарушение. На следващо място е аргумента, че в акта е дописан определен текст, който не се отразява върху твърдяната и оспорена фактическа обстановка, не представлява такова нарушение на процедурата, която да доведе до отмяна на издаденото наказателно постановление. Аргументирани от изложеното, че предвид разпоредбата на чл.53 ал.2 от ЗАНН, при констатираните нередовности в акта и в наказателното постановление, считаме, че същите не се отразяват върху безспорното установяване на нарушението както и цифровото отразяване на съответния фактически състав, като правна норма. Считам, че неправилно съдът е отменил издаденото наказателно постановление. Виновното лице е знаело за какво нарушение се обвинява и в какво нарушение му е издаден АУАН и наказателното постановление, знае какво нарушение е извършил.

ОТВЕТНИКЪТ М – Моля да уважите решението на първоинстанционния съд и да отхвърлите жалбата на касатора. Адв. С.К. не може да присъства на делото и допълнително ще внесе писмени бележки.

ПРОКУРОРЪТ - Считам първоинстанционното решение за законосъобразно и ще ви моля да го потвърдите.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: