ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети октомври                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1740 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:59 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК – Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Районна здравноосигурителна каса – гр. Бургас, редовно призован, се явява старши юрисконсулт Е.К., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ДОКЛАДВА, че по делото на 11.10.2017 г. е постъпила писмена защита на жалбоподателя, в която се изразява становище по доказателствата и по същество на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорваме жалбата като неоснователна и недоказана.

Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Предвид липсата на доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да постановите решението, с което да оставите жалбата без уважение като недоказана и да потвърдите издадената заповед за налагане на санкция № РД-25-972/12.06.2017 г. като законосъобразна, за което прилагам подробни писмени бележки.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: