ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,14.02.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети февруари                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1738 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.Д., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адв.Р.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 5 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ОДМВР-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт В. с представено пълномощно на лист 33 от делото.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Колев.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.Д.П. не се явява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.С.: Отказваме се от разпита на свидетеля Н.П. и вместо него водя и моля да се разпита на днешно съдебно заседание свидетелят Р. Т. В., който е съпруг на жалбоподателката.

Юрисконсулт В.: Жалбоподателката следваше да се яви лично в съдебно заседание и да отговори на въпроси на ответната страна. Вече два пъти се отлага делото и тя все не се явява.

По отношение искането за замяна на свидетеля с друг: Не беше посочен този свидетел в искането на процесуалния представител на жалбоподателката и се противопоставям на разпита.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречка да бъде разпитан в днешно съдебно заседание съпругът на молителката. Но също считам, че фактите, които биха се установили с показанията на свид.П. са различни и са външни по отношение на техните отношения и възприятия. Показанията на настоящия свидетел биха били по-различни. Поради  което считам, че не следва да се заменя свидетеля с друг.

 

Съдът намира, че следва да бъде разпитан воденият в днешно съдебно заседание свидетел Р. Т., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият в днешно съдебно заседание свидетел.

 

СНЕМА самоличността на явилия се свидетел, както следва:

Р. Т. В. – 68 год, български гражданин, семеен, неосъждан, съпруг на жалбоподателката.

 

Съдът РАЗЯСНИ на свидетеля правото да откаже да свидетелства.

 

Свидетелят В.: Идвам да споделя отговорно как стоят нещата. Ще говоря истината. Предупреден бях за възможността да се откажа от свидетелстване, но заявявам, че ще свидетелствам.

Свидетелят ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля В..

 

Разпит на свидетеля В.:

На 17.2 преди 4 години се оженихме. Тя дойде, запознахме се. Аз съм сам, жена ми почина 10-11 години преди да се запознаем със С.. Прояви се симпатия между мен и нея и стана някак си и казахме „Айде да се оженим“. Няма никакъв проблем. Подадохме документи, ходихме в консулството, изкарахме всичко и разписахме на 17.2. преди четири години в гражданското.

Тъй като тя има бизнес в Санкт Петербург, има хотел там, иначе е от Челябинск, тя го е купила, после стори една част, после втора и много добре се развива. Идваше, отиваше си, имахме нормални отношения. Какво са си мислили, идваха няколко пъти вкъщи миграционни. От една година идват едни млади момчета, единият ми направи впечатление, отговарям за думите си и нося пълна отговорност - поведението му беше много предизвикателно. Викам „Ти какъв си, полицай ли, какво“ - просто предизвикателно поведение. Аз не лъжа, съгласен съм да ме сложат на детектора на лъжата. „Момче, ти какъв си“ – Н.П. от Ахтопол, юнак, който познавам от много години. Има лагери там и аз държах скара-бира. Идваше баща му при мен, той почина. Малко не бил в ред с главата. Взима някакви хапчетата, има някакво заболяване. Скарахме се.

 

Юрисконсулт В.: Противопоставям се на това изявление. Какво общо има.

 

Свидетелят В.: Оставете ме да се изкажа и после ми задавайте въпроси.

Той ми замириса на марихуана. Аз го изгоних и казах „Вкъщи няма повече да ме притесняваш“. Той нямаше къде да отиде. Аз го храних.

 Вкъщи идва наша обща семейна приятелка В.. Идвала е да почисти, с каквото може да ми помага, иначе аз се оправям. Той, не знам защо го е казал, че аз живея с В.. Нямам никакви плътски отношения с нея. Ходел съм преди да се оженя, но това е било инцидентно.

С нея решихме така – майка й се разболя или аз да отида там. Искам да продадем моята земя, тя да продаде там хотела и тук да построим нещо.  Но това не можа да стане, тъй като имаше административни пречки.

Тя от доста време не е идвала. От есента някъде. Тя е родена през 1967г., аз съм роден през 1949г. Чувствам се добре.

Как е станало, много странно поведение. Веднъж избухнах в миграционните власти, това е моя грешка. Казах, че ако беше американка, нямаше тука да има такива проблеми. Нямаше нищо да направите, ако беше американка.

 

Адв.С.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Юрисконсулт В.: Спомняте си посещението на полицейските служители, поканиха ви да се регистрирате в отдел „Миграция“. Направихте ли опит да уведомите нея и да се явите в службата?

Свидетелят В.: Последно ми казаха, че на миграционното отвънка слагали обявите. Няма какво да крия. Не ходя да проверявам постоянно какво ще сложат отвънка. Съвестта ми е чиста. Тръгвам на всякаква война и нищо не ме спира. Това е нещо на  личността основа ли, не  знам. Това момченце иска да си направи някаква агитация, че вече е хванал някой.

 

Юрисконсулт В.: Тя кога е родена?

Свидетелят В.: Ако съм спокоен ще се сетя.

 

Юрисконсулт В.: Потвърждавате, че през месец септември сте я видели последно.

Свидетелят В.: Аз не си водя дневник, забравям. Лятото беше, когато я видях последно. Аз забравям.

Юрисконсулт В.: Нямам повече въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

Адв.С.: Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юрисконсулт В.: Представям справка за пътуване на жалбоподателката Д., от която е видно, че е напуснала странна на 30.6.2017г. Има няколко представени такива  справки по делото, но не и към този момент.

Аз не държа на разпита на свидетеля П.. Същият е дал сведения пред административния орган при извършената проверка и не държа на неговия разпит. Оттеглям искането си за даване на обяснения от жалбоподателката, която очевидно не е в страната и няма да се яви.

Нямам искания по доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената в днешно съдебно заседание от юрисконсулт В. Справка за пътуване на лице чужд гражданин.

 

ЗАЛИЧАВА от списъка на лицата за призоваване свидетелят Н.Д.П..

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителката ми срещу обжалвания административен акт. Считам, че изложеното в обстоятелствената част на акта почива само на предположение, без конкретни за това доказателства, което не може да послужи за постановяване на отказа. От събраните доказателства, включително и от разпита на свидетеля в днешно съдебно заседание се доказа сключен граждански брак; жалбоподателката има бизнес в Русия и се налага да отсъства от страната, поради което жалбата е основателна и моля да бъде уважена.

 

Юрисконсулт В.: Моля да постановите решение, с което да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана. В хода на административното производство, както и в хода на съдебното се установи, че жалбоподателката е сключила брак с български гражданин единствено  с цел заобикаляне на закона. Административният орган е извършил всички необходими действия, за да установи валидността на брака, като в тази връзка изрично жалбоподателката и съпруга й са поканени да дадат интервю в Сектор „Миграция“ с цел изясняване на тези спорни обстоятелства. Така или иначе, нито жалбоподателката, нито съпругът й са направил необходимото да изяснят тези обстоятелства, които имат значение за предоставяне на права на пребиваване. Самото поведение на жалбоподателката в хода на съдебното производство, допълнително свидетелства за липса на интерес, желание и воля да удостовери обстоятелствата, които твърди в жалбата. От показанията на разпитания в днешно съдебно заседание свидетел не се установиха обстоятелства, които да опровергават установените от административния орган в хода на административното производство.

Моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение в полза на ОД на МВР - Бургас.

В случай, че уважите жалбата, правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е неоснователна и недоказана, като правилно и законосъобразно е издаден Заповедта за отказ за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в Република България. Правилно са изяснени фактите, които индиректно се потвърдиха в днешно съдебно заседание от разпита на свидетеля, който даде изключително вътрешно-противоречиви показания, не знае основни факти от едно нормално съжителство, липса корелация между двамата, като в случая най-естествено е както тя, така и той да посети страната, родината на другия.

Неговите показания са вътрешно противоречиви и относно неговата лична памет по отношение на собствените му отношения към нормалните граждани, поради което не следва да кредитирате с доверие тези показания.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: