ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,27.09.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и седми септември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1738 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.Д., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.Р.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 5 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ОДМВР-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт В., която представя пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.С.: Поддържам жалбата. Направили сме с жалбата искане за разпит на свидетел, но не можахме да се свържем с него преди днешното съдебно заседание. Държим да бъде разпитан този свидетел и моля да ни дадете възможност да го доведем за следващото съдебно заседание.

 

Юрисконсулт В.: Не се противопоставям на искането за разпит на свидетел. Оспорвам жалбата.

Моля да разпоредите жалбоподателката да се яви лично в следващото съдебно заседание, когато ще бъде разпитан свидетеля. Тя и съпруга й, въпреки че административният орган ги е поканил за интервю преди издаването на оспорения акт, и двамата не са се явили, за да бъде проведено това интервю преди издаване на оспорваната заповед. С оглед на това, моля да разпоредите присъствието на жалбоподателката в следващото съдебно заседание и отговори на въпросите на ответната страна.

 

Адв.С.: В момента доверителката ми не е в България. В следващото съдебно заседание ще доведа свидетеля.

 

Юрисконсулт В.: Според направената от нас справка, тя от 30 юни е извън страната.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че е основателно искането за разпит на свидетел. По направеното искане от ответната страна за лично присъствие на жалбоподателката - ще предоставя на съда.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

Намира, че делото следва да бъде отложено, за да бъде разпитан свидетелят Н.П., както и да бъде задължена жалбоподателката да се яви лично в съдебно заседание, за да отговори на въпроси на ответната страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателката С.Д. да се яви лично в следващото съдебно заседание, за да даде обяснения по въпроси на ответната страна.

 

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание при режим на довеждане на свидетеля Н.Д.П.. 

 

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 01.11.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: