ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 18.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На осемнадесети октомври                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1737 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 15,40 часа се явиха:

Жалбоподателят С.М.К. - редовно призована, се явява лично и с адв. М..

За ответника – кмет на Община Созопол - редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата страна К.К.П. - редовно призована не се явява. За нея  - адв. Т.Е. – представя пълномощно.

Заинтересованата страна С.К.У. - редовно призована, не се явява. Вместо нея  - адв. Татяна Е. – представя пълномощно.

Заинтересованата страна М.А.А. - редовно призован не се явява.

Заинтересованата страна Х.В.М. - редовно призован, се явява лично.

Заинтересованата страна Е.Й.М. - редовно призована, явява се лично.

Заинтересованата страна Ж.П.М. - редовно призована, не се явява.

Заинтересованата страна К.М.М. - редовно призована, не се явява.

Заинтересованата страна К.М.М. - редовно призована, се явява лично.

Заинтересованата страна С.В.И. - редовно призована, не се явява.

 

По хода на  делото:

 

Съдът констатира, че при образуване на делото, делото е образувано срещу Главния архитект на Община Созопол като ответник, но при служебно извършеното призоваване от деловодството на Административен съд Бургас е изпратена призовка до кмета на общината, който не е надлежен ответник в производството.  Кмета на общината е призован, но надлежен ответник в производството е главният архитект на общината, който е специализиран административен орган в случая.  Нередовното призоваване на надлежния ответник е процесуална пречка за даване ход на делото.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ ПРИЗОВКА на Главния архитект на Община Созопол, конституиран като надлежен ответник в производството.

 

ЗАЛИЧАВА кмета на Община Созопол като ответник в производството.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.11.2016 година от 14,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: