ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми ноември                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1734 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.В., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Я., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото

 

За ОТВЕТНИКЪТ Старши специалист в Д“УКОРС“ при Община Бургас – Е.П., редовно призована, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Костова.

 

Не се явява СВИДЕТЕЛЯТ С.С.К., редовно уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Я.: Призованата свидетелка К. е службено възпрепятствана и не може да се яви в днешното съдебно заседание, поради което молим същата да бъде заменена със свидетеля Симеон Симеонов, който водим и се намира извън съдебната зала.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Предоставям на съда по това доказателствено искане.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам по направеното искане за замяна на свидетел.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 03.10.2017г., с което е допусната като свидетел С.С.К..

 

ДОПУСКА като свидетел водения от жалбоподателя в днешното съдебно заседание С.Д.С..

 

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, който беше въведен в съдебната зала и  снема самоличността му, както следва:

С.Д.С.- г., български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говорят истината.

        

АДВОКАТ Я.: Разкажете на 23.06. тази година какво се случи във връзка с автомобила на г-н В.? Какво знаете за случая с автомобила?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Аз бях на кафе в гр.Бургас, с приятели, познати и се звънни по телефона от г-н В. и ме попита „Можеш ли да дойдеш в Сарафово, защото нещо се е случило“ и да го взема с колата. Трябваше независимо, че бях платил на общината пари, трябваше да си взема колата и да ходя до Сарафово. Показа ми г-н В. като отидох, къде е бил спрял автомобила, какво е било, естествено нямаше никаква кола. Той не знаеше къде е колата. Имаше едно момиче с него, поразпитахме малко и ги взех и отидохме до трета поликлиника, на ул.Оборище, една уличка. Даже спрях малко така далечно и В. отиде там да се разправя. После като дойде каза, че е трябвало да подпиша нещо, за да му дадат колата. Тогава той не беше много адекватен.

 

АДВОКАТ Я.: Като отидохте на място, какво правеше в момента, г-н В.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Разхождаше се и пушеше. Беше много възбуден, ръкомахаше, говореше, показваше къде е бил спрял и като е дошъл я е нямало колата.

 

АДВОКАТ Я.: Имаше ли други коли паркирани наоколо, където е бил спрял В. неговата кола и от коя страна на улицата бяха паркирани?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Имаше и други коли. То е лято, много коли имаше и от едната страна на улицата и от другата и от двете страни, и от ляво и от дясно. И аз бях паркирал в ляво, за да се качат, защото всичко беше заето.

 

АДВОКАТ Я.: Огледахте ли за знаци, които да указват, че е забранено паркирането?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Нямаше знаци и сега няма.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля снимка на л.17 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не мога да кажа дали е това мястото, но знакът на 100% го няма. На л.17 както е дадена снимката с този знак, както е спряна колата, е снимано на около 150 от другата страна на улицата. И до ден днешен няма знак там. Както ми го показвате този знак би трябвало да е от другата страна, но не знам дали там има знак. Когато се движим в посока към морето от дясна страна е банката, а от ляво една улица, втората пресечка в ляво и сега няма знак. 

 

АДВОКАТ Я.: Друг знак да има, който да Ви е направил впечатление?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Има знаци по гаражите „Не спирай, ще бъдете принудително премахнати“, но няма други пътни знаци, като знак за еднопосочна улица, не съм видял. Ако е еднопосочна и аз няма да мога да вляза.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Спомняш ли си знакът на перпендикулярната, еднопосочна улица как беше разместен на една страна и не се знаеше за коя улица се отнася?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не си спомням. Имаше нещо, ама не си спомням.

 

СВИДЕТЕЛЯТ на въпроси на съда: Не съм присъствал когато е паркирал г-н В. и когато взимаше колата от паркинга на самото гише, не съм присъствал също.

 

АДВОКАТ Я.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Разбрахте ли къде точно е паркирана неговата кола от неговите обяснения?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: По което ми показа жалбоподателя, видях къде е била паркирана колата. Колата беше паркирана от лявата страна, в платното на срещуположното движение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: По начинът по който е бил паркиран автомобилът, ограничаваше ли се широчината на пътното платно? Можеха ли да се разминат две линейки или два пожарни автомобила?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Ни най-малко не се ограничаваше, имаше място поне две коли да се разминат спокойно, другите паркирани коли от дясната страна, бяха даже по тротоарите. Две линейки можеха да се разминат и две пожарни можеха.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелят, който напусна съдебната зала.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Уважаема г-жо съдия, има дребни детайли, които разбира се трябва да Ви кажа. За мен ситуацията, по точно пътната ситуация, нейното маркиране, знаци е доста подвеждаща и заблуждаваща и трябва човек да има точна информация за да постъпи правилно. Първо аз съм шофьор от 1979г.. Първата цел беше да вляза в улицата и после влязох във вътрешния паркинг на х-л „Мирана“. Там ми беше срещата с Георги, който после подписа протокола. Там престоях няколко минути, като бях затворил две коли и той ме помоли да махна колата оттам и обратно да се върна и да я поставя на улицата. Излизайки от този паркинг, за някои от елементите на двежение, шофьорът реагира на първите видени неща, не познавам района и не знам кои правила важат и излизайки от паркинга, нито указателни знаци, маркировка, табели каква е посоката на движението не видях и ако съм видял нещо от преди 15 минути, аз не мога да го задържам като памет и реагирам веднага да спра и виждам, че колите са спрени от двете страни и има достатъчно място за движение и паркирам в ляво. Това го казвам, защото според мен има и лична, но и гражданска позиция, когато се спазват законите за движение по пътищата,трябва да има достатъчна информация и неподвеждащи обстоятелства за да не извърши човек грешка и поради тази причина тогава емоционализарах малко повече. Както каза моя приятел и познат, той живее в Германия и реагира специфично, да го нарека - няма достатъчно пътна информация, особено от ситуацията на излизане от един вътрешен паркинг, за да покаже кое е моето право, където мога да спра. Спрял съм по посока на движението. Тази снимка ми показаха на наказателния паркинг. Моя приятел е паркирал срещу движението, а аз излизам от вътрешния паркинг и когато излизам, това е туристическо място, движат се много хора, страшно много коли, но излизайки от вътрешния паркинг, няма нито един елемент, една табела и за мен проблемът е в институцията, която трябва да преценява ситуацията и да поставя знаци. Потвърждавам, че в това състояние което бях ми поднесоха един фиш, където после прочетох с дребен фиш беше записано, че не оспорвам нарушението, ама това на по-късен етап. На място ми казаха, ако не подпиша, няма да ми я дадат колата. Глобата беше 20 лева. Служителите са длъжни и в словесен план, да ме уведомят, че там има елемент, с който ми се отнема правото да обжалвам, което е подвеждащо.

        

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

 АДВОКАТ Я.: Моля да отмените така наложената ПАМ, както и да уважите искането за възстановяване на заплатените суми в размер на 82,40лв, ведно със законната лихва от 23.06.2017г. до окончателно заплащане на сумите. От изложените в жалбата съображения и събраните в съдебното дирене доказателства считам, че се установи, че Общината не е изпълнила своето задължение да обозначи ясно забраната за паркиране, където е бил паркиран автомобила на г-н В.. Това се потвърди от свидетелските показания дадени в днешното съдебно заседание. Изрично в правилника за движение по пътищата е записано, че когато знакът не е достатъчно ясен и не може да бъде видян, се поставя втори път. Ясно обозначаване на пътния участък няма. Моля за решение, с което уважите жалбата и иска по ЗОДОВ.

 

  ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата срещу ПАМ, като недоказана и необоснована по изложените в писменото ни становище съображения. В настоящото производство се установи, че издалият ПАМ има необходимата компетентност да я издаде и е компетентно да приложи мярката по чл.171, т.5, б.“б“ от ЗДвП. Видно от събраните по делото доказателства е, че ПАМ е наложена за нарушаване на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на други участници в движението. Видно от събраните доказателства и снимков материал, жалбоподателят е паркирал автомобила си на място, където създава пречка за останалите МПС, затруднявайки пътното движение и ограничавайки пътното платно. От свидетелските показания се установи ще е паркирал МПС в нарушение на чл.94, ал.3 от ЗДВП и водачът не следва да черпи права от собственото си неправомерно поведение. Доказа се, че липсват отрицателените предпоставки визирани в чл.146 от АПК и следва да бъде оставен в сила ПАМ. Относно иска по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, моля също така да бъде отхвърлен, като недоказан. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо административен съдия, считам че с оглед събраните по делото доказателства наложента ПАМ е законосъобразна и следва да бъде потвърдена и жалбата оставена без уважение, както без уважение бъде съответно оставена и претенцията по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

 

АДВОКАТ Я.: Моля да ни бъдат присъдени направените от доверителя ми разноски по настоящото дело.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам какво да добавя. Аз това което искам да кажа, го казах преди малко.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:25часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: